تاثیرات قوانین جدید مهاجرتی بر روی ویزاهای تخصصی

همانطور که در خبرها داشتیم ، در جدیدترین تغییرات اعلام شده بر روی ویزاهای ساب کلاس ۱۸۹ ،‌مسیر جدیدی به این ویزا اضافه شده است . به این معنی که اتباع کشور نیوزلند که مابین سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ در استرالیا مقیم شده اند و در ۵ سال گذشته درامدی بالاتر از حداقل درامد سالیانه اعلام شده توسط اداره مهاجرت داشته اند ، بدون شرایط نمره زبان یا اسسمنت میتوانند از طریق ویزای ۱۸۹ اقامت دایم خود را دریافت نمایند .

سوال اینجاست که این تغییرات چه تاثیری بر پرونده مهاجرتی متخصصین غیر نیوزلندی  که از این ویزا استفاده میکنند خواهد داشت .

پاسخ اول اینست که مطمیننا بی تاثیر نخواهد بود اما میزان این تاثیر تا اعلام دقیق برنامه مهاجرتی دولت استرالیا جهت ویزاهای تخصصی مشخص نخواهد بود .

در بودجه سال مالی آتی که از جولای ۲۰۱۷ شروع خواهد شد ،‌سهمیه ۱۹۰ هزار نفری برنامه اقامت دایم تخصصی بدون تغییر اعلام شده است .

نکته اول اینست که در چند سال گذشته این برنامه به طور کامل عملیاتی نشده است که دلیل این امر سهمیه بندی رشته های پر طرفدار  و کم بودن میزان متقاضیان برای عمده رشته های اعلام شده بوده است .

به نحوی که در دو سال مالی گذشته و جاری تنها کمتر از ۳۰ هزار دعوتنامه ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی مجموعا ارایه شده است .

براوردهای اولیه بر این مبناست که اتباع نیوزلند که شامل دریافت این نوع ویزا خواهند شد بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر خواهند بود که مطمیننا تعداد زیادی از انها تمایل خواهند داشتکه در چند سال اول ارایه این برنامه درخواست خود را جهت دریافت اقامت دایم استرالیا ارایه کنند .

تحلیلهای اولیه بر این اساس است که اداره مهاجرت ممکن است سهمیه جداگانه ای برای این اتباع نیوزلند در نظر بگیرد که در این صورت میزان تاثیر این تغییر بر روی پرونده های بقیه متقاضیان به حداقل خواهد رسید .

Recent Posts

Leave a Comment

ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید

Start typing and press Enter to search

Call Now Button