افزایش مدت زمان بررسی پرونده های fast track سازمان مهندسی

پیرو اطلاعیه جدید سازمان مهندسین استرالیا که در این ماه اعلام شده است، به دلیل افزایش غیر قابل پیشبینی تعداد متقاضیان روش Fast Track در تعطیلات میلادی، زمان بررسی مدارک با این روش به 26 روز [...]

مطالعه‌ی بیشتر

بررسی تحلیلی سیستم اسکیل سلکت در انتهای شش ماهه اول سال مالی

سیستم اسکیل سلکت استرالیا در مورد ویزاهای تخصصی ،بر اساس دو فاکتور مهم امتیاز اخذ شده متقاضی از جدول امتیازات و همچنین سهمیه های سالانه مشخص شده در رشته های مختلف ،تا حد مناسبی قابل تحلیل و پیش [...]

0 مطالعه‌ی بیشتر