بررسی تحلیلی سیستم اسکیل سلکت در انتهای شش ماهه اول سال مالی

سیستم اسکیل سلکت استرالیا در مورد ویزاهای تخصصی ،بر اساس دو فاکتور مهم امتیاز اخذ شده متقاضی از جدول امتیازات و همچنین سهمیه های سالانه مشخص شده در رشته های مختلف ،تا حد مناسبی قابل تحلیل و پیش بینی میباشد.

در دو ماه اخر سال میلادی مخصوصا اواخر نوامبر و اوایل دسامبر به دلیل تعطیلات رسمی اداره مهاجرت و در جهت کم شدن بار کاری این سازمان ، به صورت سنتی هر ساله تعداد دعوتنامه های ارایه شده افت قابل توجهی میکند . خوشبختانه در دوره آخر ماه دسامبر تعداد ۱۸۵۹ دعوتنامه صادر شد که از نظر تعداد افزایش مشخصی نسبت به دوره قبل با ۶۰۶ دعوتنامه داشته است .

تمامی رشته های لیست SOL به غیر از معدود رشته هایی که به دلیل تعداد متقاضی بالا و پر شدن بیش از ۸۰ درصد سهمیه سالیانه در لیست pro rata قرار گرفته اند ،‌همچنان میتوانند امیدوار باشند که با امتیاز ۶۰ ، دعوتنامه اقدام جهت اقامت دایم استرالیا را دریافت کنند .

در ذیل تحلیل کارشناسان دفتر خدمات مهاجرت Select Visa که با نظارت جناب اقای دامون ارین تهیه شده است را از شرایط پیش رو برای تعدادی از رشته ها که در وضعیت pro rata هستند ارایه میگردد.

بدیهیست این تحلیل بر اساس تجربه کارشناسان ما و همچنین بررسی دقیق آماری گزارشات ارایه شده از اداره مهاجرت اعلام شده است و هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد .

 

حسابداران:  Accountants

حداقل امتیاز مورد نیاز در حال حاضر : ۷۰

مدت زمان انتظار برای افراد دارای حداقل امتیاز : ۱۴ هفته

میزان سهمیه حدودی در هر دوره ( هر دو هفته ) : ۱۰۰ سهمیه

سهمیه باقیمانده تا انتهای سال مالی : ۹۸۸

تحلیل : در دو ماه آخر سال مالی یا میزان حداقل امتیاز بالاتر خواهد رفت و یا ارایه دعوتنامه متوقف خواهد شد

 

زیر گروه حسابرسان داخلی و امور مالی اداری: Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

حداقل امتیاز مورد نیاز در حال حاضر : ۷۰

مدت زمان انتظار برای افراد دارای حداقل امتیاز : ۲۵ هفته

میزان سهمیه حدودی در هر دوره ( هر دو هفته ) : ۵۸ سهمیه

سهمیه باقیمانده تا انتهای سال مالی : ۵۸۸

تحلیل : در دو ماه آخر سال مالی یا میزان حداقل امتیاز بالاتر خواهد رفت و یا ارایه دعوتنامه متوقف خواهد شد

 

تحلیلگران حوزه ارتباطات – ICT Business and System Analysts

حداقل امتیاز مورد نیاز در حال حاضر : ۶۵

مدت زمان انتظار برای افراد دارای حداقل امتیاز : ۲۵ هفته

میزان سهمیه حدودی در هر دوره ( هر دو هفته ) : ۶۰ سهمیه

سهمیه باقیمانده تا انتهای سال مالی : ۵۲۲

تحلیل : در ژانویه و فوریه ،‌حداقل امتیاز مجددا به ۷۰ امتیاز برخواهد گشت . در دو ماه آخر سال مالی یا میزان حداقل امتیاز بالاتر خواهد رفت و یا ارایه دعوتنامه متوقف خواهد شد.

 

برنامه نوسان و مهندسین نرم افزار – Software and Applications Programmers

حداقل امتیاز مورد نیاز در حال حاضر : ۶۵

مدت زمان انتظار برای افراد دارای حداقل امتیاز : ۴ هفته

میزان سهمیه حدودی در هر دوره ( هر دو هفته ) : ۲۱۰ سهمیه

سهمیه باقیمانده تا انتهای سال مالی : ۲۲۶۴

تحلیل : با برنامه ریزیهای انجام شده توسط اداره مهاجرت به نظر میرسد این رشته تا انتهای سال مالی کماکان با امتیازات بالای ۶۵ امکان اخذ دعوتنامه را داشته باشد . اما محتمل است که به مرور مدت زمان انتظار از ۴ هفته بالاتر باشد

 

متخصصین شبکه های کامپیوتری – Computer Network Professionals

حداقل امتیاز مورد نیاز در حال حاضر : ۶۵

مدت زمان انتظار برای افراد دارای حداقل امتیاز : ۵ هفته

میزان سهمیه حدودی در هر دوره ( هر دو هفته ) : ۵۰ سهمیه

سهمیه باقیمانده تا انتهای سال مالی : ۳۸۰

تحلیل : با توجه به سهمیه باقیمانده ،‌به نظر میرسد صف انتظار جهت متقاضیان دارای ۶۵ امتیاز به مرور طولانی تر شود و احتمال افزایش حداقل امتیاز مورد نیاز به ۷۰ امتیاز در اواخر سال مالی وحود دارد

 

مهندسین الکترونیک -Electronics Engineer

حداقل امتیاز مورد نیاز در حال حاضر : ۶۵

مدت زمان انتظار برای افراد دارای حداقل امتیاز : ۱ هفته

میزان سهمیه حدودی در هر دوره ( هر دو هفته ) : ۳۰ سهمیه

سهمیه باقیمانده تا انتهای سال مالی : ۳۵۳

تحلیل : با توجه به صف انتظار کوتاه مدت . محتمل است که حداقل امتیاز مورد نیاز به ۶۰ امتیاز کاهش پیدا کند .

 

مهندسین صنایع ،‌مکانیک و تولید -Industrial, Mechanical and Production Engineers

حداقل امتیاز مورد نیاز در حال حاضر : ۶۵

مدت زمان انتظار برای افراد دارای حداقل امتیاز : ۸ هفته

میزان سهمیه حدودی در هر دوره ( هر دو هفته ) : ۱۷ سهمیه

سهمیه باقیمانده تا انتهای سال مالی : ۲۰۸

تحلیل : با توجه به تعداد بسیار کم سهمیه باقیمانده ، تحلیل دقیقی از شرایط این رشته نمیتوان ارایه داد زیرا به شدت وابسته به نحوه درخواست متقاضیان و امتیازات انها دارد . تحلیل اولیه اینست که به مرور صف انتظار متقاضیان دارای ۶۵ امتیاز طولانی تر شده و احتمال ایجاد کف امتیازی ۷۰ برای این رشته در بعضی دوره های دعوتنامه هر چه به سمت انتهای سال مالی میرویم بیشتر شود .

 

مهندسین تکنولوژیست ، کشاورزی ، محیط زیست ، پزشکی  و… Other Engineering Professionals

حداقل امتیاز مورد نیاز در حال حاضر : ۶۵

مدت زمان انتظار برای افراد دارای حداقل امتیاز : ۶ هفته

میزان سهمیه حدودی در هر دوره ( هر دو هفته ) : ۲۵ سهمیه

سهمیه باقیمانده تا انتهای سال مالی : ۲۰۶

تحلیل : با توجه به تعداد بسیار کم سهمیه باقیمانده ، تحلیل دقیقی از شرایط این رشته نمیتوان ارایه داد زیرا به شدت وابسته به نحوه درخواست متقاضیان و امتیازات انها دارد . تحلیل اولیه اینست که به مرور صف انتظار متقاضیان دارای ۶۵ امتیاز طولانی تر شده و احتمال ایجاد کف امتیازی ۷۰ برای این رشته در بعضی دوره های دعوتنامه هر چه به سمت انتهای سال مالی میرویم بیشتر شود .

Recent Posts

Leave a Comment

ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید

Start typing and press Enter to search

Call Now Button