لیست مشاغل استرالیا

لیست مشاغل کوتاه مدت استرالیا

لیست مشاغل کوتاه مدت (فرعی) استرالیا

یادداشت:

مشاغلی که در لیست زیر ارایه شده اند  برای ویزاهای ساب کلاس 190 (اسپانسر ایالتی) و ساب کلاس 489 با اسپانسر ایالتی  در دسترس هستند. لیست در تاریخ 30 ژوئن 2017 بروز گردید. شما می‌توانید کاملترین و بروزترین لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا را در لینک زیر مشاهده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با لیست مشاغل استرالیا به لینک مربوطه مراجعه کنید.

[mk_table]

Occupation Anzsco COdeAssessing Authorityرشته ی شغلی
Accommodation & Hospitality Managers (nec)141999VETASSESSمدیراسکان و هتلداری
Acupuncturist252211VETASSESSمتخصص طب سوزنی
Advertising Specialist***225111VETASSESSمتخصص تبلیغات
Agricultural Technician***311111VETASSESSتکنسین کشاورزی
Aeroplane Pilot231111CASAخلبان هواپیما
Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)323111TRAمهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (هوابردی)
Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)323112TRAمهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)
Aircraft Maintenance Engineer (Structures)323113TRAمهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (ساختاری)
Ambulance Officer411111VETASSESSمسئول آمبولانس
Anaesthetic Technician311211VETASSESSتکتسین هوشبری
Anaesthetist253211Medical Board of Australiaهوشبری
Animal Attendants and Trainers (nec)***361199VETASSESSمسئول حیوانات و مربیان
Apiarist121311VETASSESSپرورش دهنده‌ی زنبور عسل
Aquaculture Farmer121111VETASSESSپرورش‌دهنده گیاهان دریایی
Arborist362212TRAدرخت شناس
Architectural Draftsperson312111VETASSESSنقشه کش معماری
Architectural, Building and Surveying Technicians (nec)312199VETASSESSتکنسین معماری،ساختمان و نقشه برداری
Art Teacher (Private Tuition)249211VETASSESSمعلم هنر(تدریس خصوصی)
Arts Administrator or Manager139911VETASSESSمدیر هنری
Artistic Director212111VETASSESSکارگردان هنری
Baker***351111TRAنانوا
Beef Catle Farmer121312VETASSESSپرورش دهنده ی گاو
Book or Script Editor212212VETASSESSویرایشگرکتاب یا نمایشنامه
Building Associate312112VETASSESSناظر ساختمان
Building Inspector312113VETASSESSبازرس ساختمان
Business Machine Mechanic342311TRAمکانیک ماشینهای تجاری
Butcher or smallgoods maker351211TRAقصاب
Cabler (Data and Telecommunications)342411TRAسیم کش (داده و اطلاعات)
Cafe or Restaurant Manager***141111VETASSESSمدیر رستوران و کافه
Camera Operator (Film, Television or Video)399512TRAاپراتور دوربین(فیلم،تلویزیون یا ویدئو)
Cardiac Technician311212VETASSESSتکنسین قلب
Careers Counsellor272111VETASSESSمشاور فرصتهای شغلی
Chemical Plant Operator399211TRAاپراتور کارخانه تولید مواد شیمیایی
Chemistry Technician311411VETASSESSتکنسین شیمی
Commodities Trader222111VETASSESSمعامله گر کالاها
Community Worker411711VETASSESSمددکار اجتماعی
Company Secretary221211VETASSESSمنشی شرکت
Complementary Health Therapists (nec)252299VETASSESSدرمانگر سلامتی
Conference and Event Organiser***149311VETASSESSسازمان دهنده کنفرانس و رویداد
Contract Administrator***511111VETASSESSمدیر قرارداد
Cook***351411TRAآشپز
Copywriter212411VETASSESSکپی رایتر
Corporate Services Manager132111VETASSESSمدیر خدمات کمپانی
Cotton Grower121211VETASSESSمزرعه دار پنبه
Counsellors (nec)272199VETASSESSمشاور
Crop Farmers (nec)121299VETASSESSمزرعه دار غلات
Customer Service Manager***149212VETASSESSمدیر خدمات مشتریان
Dairy Cattle Farmer121313VETASSESSپرورش دهنده ی احشام شیرده
Dance Teacher (Private Tuition)249212VETASSESSمربی رقص (تدریس خصوصی)
Dancer or Choreographer211112VETASSESSرقاص یا طراح رقص
Database Administrator262111ACSمدیر پایگاه داده
Dental Specialist252311ADCمتخصص دندانپزشکی
Dental Technician411213TRAتکنسین دندانپزشکی
Dentist252312ADCدندانپزشک
Dietitian251111DAAمتخصص تغذیه
Director (Film, Television, Radio or Stage)212312VETASSESSکارگردان (فیلم،تلویزیون،رادیو یا صحنه)
Disabilities Services Officer411712VETASSESSمسئول خدمات معلولین
Diversional Therapist411311VETASSESSروانشناس انحرافات اجتماعی
Diving Instructor (Open Water)452311VETASSESSمربی غواصی (آبهای آزاد)
Dog Handler or Trainer361111VETASSESSنگهدارنده یا مربی سگ
Dressmaker or Tailor393213TRAخیاط
Drug and Alcohol Counsellor272112VETASSESSمشاور مواد مخدر و الکل
Earth Science Technician311412VETASSESSتکنسین علوم زمین
Education Adviser249111VETASSESSمشاور تحصیلی
Education Managers (nec)134499VETASSESSمدیر تحصیلی
Enrolled Nurse411411ANMACپرستار تایید شده
Facilities Manager***149913VETASSESSمدیر تسهیلات
Family and Marriage Counsellor272113VETASSESSمشاور خانواده و ازدواج
Family Support Worker411713VETASSESSحامی خانواده
Farrier322113TRAنعلبند
Fashion Designer232311VETASSESSطراح مد
Film & Video Editor212314VETASSESSویراشگر فیلم
Finance Broker222112VETASSESSکارگزار مالی
Finance Manager132211CPAAمدیر مالی
Financial Brokers (nec)222199VETASSESSکارگزاران مالی (تقسیم نشده)
Financial Dealers (nec)222299VETASSESSمعامله گران مالی (تقسیم نشده)
Financial Investment Adviser222311VETASSESSمشاور سرمایه گذاری مالی
Financial Investment Manager222312VETASSESSمدیر سرمایه گذار مالی
Financial Market Dealer222211VETASSESSمعامله گر بازارهای مالی
Fitness Centre Manager149112VETASSESSمدیر مرکز فیتنس
Flower Grower121212VETASSESSپرور دهنده ی گل
Flying Instructor231113VETASSESSمدرس پرواز
Florist362111TRAگلفروش
Footballer452411VETASSESSورزشکار راگبی
Fruit or Nut Grower121213VETASSESSپرورش دهنده ی غلات
Furniture Finisher394211TRAپرداختکار مبلمان
Gallery or Museum Curator224212VETASSESSمتصدی موزه و گالری
Gardener (General)362211TRAباغبان
Geologist234411VETASSESSزمین شناس
Grain, oilseed or Pasture grower121214VETASSESSمزرعه دار غلات و دانه های روغنی
Grape Grower121215VETASSESSمزرعه دار انگور
Graphic Designer***232411VETASSESSطراح گرافیک
Greenkeeper362311TRAمسئول زمین گلف
Gymnastics Coach or Instructor452312VETASSESSمربی ژیمناستیک
Hair or Beauty Salon Manager***142114VETASSESSمدیر سالن مو و زیبایی
Hairdresser***391111TRAآرایشگر
Hardware Technician313111TRAتکنسین سخت افزار
Health and Welfare Services Managers (nec)134299VETASSESSمدیر خدمات سلامت و درمانی
Health Diagnostic & Promotion Professionals (nec)251999VETASSESSمتخصصان تشخیص و ارتقاء بهداشت و درمان
Health Information Manager224213VETASSESSمدیر اطلاعات بهداشتی
Health Promotion Officer251911VETASSESSافسر ترفیع سلامت
Horse Riding Coach or Instructor452313VETASSESSمربی اسب سواری
Horse Breeder121316VETASSESSپرورش دهنده ی اسب
Helicopter Pilot231114CASAخلبان هلیکوپتر
Hospital Pharmacist251511APharmCداروساز بیمارستان
Hotel or Motel Manager***141311VETASSESSمدیر هتل یا متل
Human Resource Manager132311AIMمدیر منابع انسانی
ICT Account Manager225211VETASSESSICT مدیرحساب
ICT Business Development Manager225212VETASSESSICT مدیر توسعه کسب و کار
ICT Customer Support Officer313112TRAمسئول پشتیبانی مشتریان
ICT Manager135199ACSمدیر مسائل کامپیوتری
ICT Project Manager135112ACSمدیر پروژه های کامپیوتری
ICT Quality Assurance Engineer263211ACSمهندس تضمین کیفیت ICT
ICT Sales Representative225213VETASSESSICT نماینده فروش
ICT Support and test engineer (nec)233299ACSICT مهندس تست و پشتیبانی
ICT Support Technicians (nec)313199TRAICT تکنسین پشتیبانی
ICT Support Engineer***263212ACSICT مهندس پشتیبانی
ICT Systems Test Engineer***263213ACSمهندس تست سیستم های کامپیوتری
ICT Trainer223211ACSICT ترینر
Illustrator232412VETASSESSتصویرگر
Industrial Designer232312VETASSESSطراح صنعتی
Industrial Pharmacist251512VETASSESSداروساز صنعتی
Information and Organisation Professionals (nec)***224999VETASSESSمتخصص سازمان اطلاعات
Insurance Agent611211VETASSESSنماینده بیمه
Insurance Broker222113VETASSESSکارگزار بیمه
Insurance Loss Adjuster599612VETASSESSارزیاب خسارت بیمه
Intensive Care Ambulance Paramedic411112VETASSESSمراقب آمبولانس
Interior Designer232511VETASSESSطراح داخلی
Interpreter272412NAATIمترجم شفاهی
Jeweller399411TRAجواهرساز
Jewellery Designer232313VETASSESSطراح جواهرات و اشیای قیمتی
Journalists & Other Writers (nec)212499VETASSESSNEC روزنامه نگاران و نویسندگان دیگر
Judicial & Other Legal Professionals (nec)271299VETASSESSمتخصصین قضایی و حقوقی
Laboratory Manager139913VETASSESSمدیر آزمایشگاه
Landscape Gardener362213TRAمتخصص تزئين باغ وگلکاری وزیبا سازی مناظرو فضای سبز
Librarian224611VETASSESSکتابدار
Library Technician399312VETASSESSکاردان کتابخانه – کتابدار
Life Science Technician311413VETASSESSتکنسین علوم
Livestock Farmers121399VETASSESSپرورش دهنده احشام
Make Up Artist399514TRAمتخخصص گریم و آرایش
Management Consultant***224711VETASSESSمشاور مدیریت
Manufacturer133411VETASSESSسازنده
Marketing Specialist***225113VETASSESSمتخصص بازاریابی
Massage Therapist***411611VETASSESSماساژدرمان
Mathematician224112VETASSESSریاضی دان
Meat Inspector311312VETASSESSبازرس گوشت
Mechanical Engineering Technician***312512TRAتکنسین مکانیک
Medical Laboratory Technician311213AIMSکاردان علوم آزمایشگاهی
Medical Technicians (nec)311299VETASSESSتکنسین پزشکی
Metal Fitters & Machinists (nec)323299TRAفلزی کش و فنی
Metallurgical or Materials Technician312912VETASSESSتکنسین متالورژی یا مواد
Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ)241311AITSLمعلم دانشکده (AUS) / معلم مدرسه متوسط ​​(NZ)
Mine Deputy312913VETASSESSمسوول فنی معدن
Mixed Crop and Livestock farmer121411VETASSESSپرورش دهنده احشام و غلات
Mixed Crop Farmer121216VETASSESSکشاورز غلات
Mixed Livestock Farmer121317VETASSESSدامدار
Music Director211212VETASSESSکارگردان آهنگ
Music Professionals (nec)211299VETASSESSمتخصصین آهنگ
Music Teacher (Private Tuition)249214VETASSESSمعلم موسیقی (کلاس خصوصی)
Naturopath252213VETASSESSمتخصص طبیعی درمانی
Network Administrator263112ACSمدیر شبکه
Network Analyst263113ACSتحلیلگر شبکه
Newspaper or Periodical Editor212412VETASSESSویراستار روزنامه یا نشریه
Nurse Educator254211ANMAC/VETASSESSمربی پرستاری
Nurse Manager254311ANMAC/VETASSESSسرپرستار
Nutritionist251112VETASSESSمتخصص تغذیه
Occupational Health and Safety Adviser251312VETASSESSمشاورایمنی و بهداشت حرفه ای
Organisation & Methods Analyst224712VETASSESSتحلیلگرسازمان و روش ها
Orthoptist251412VETASSESSمتخصص ارتوپدی – استخوان و مفاصل
Other Sports Coach or Instructor452317VETASSESSمربی ورزشی
Pastrycook***351112TRAقناد – شیرینی پز
Patents Examiner224914VETASSESSممتحن اختراعات
Performing Arts Technicians (nec)399599VETASSESSتکنسین هنرهای نمایشی
Pharmacy Technician311215VETASSESSتکنسین داروسازی
Photographer211311VETASSESSعکاس
Pig Farmer***121318VETASSESSپرورش دهنده خوک
Post Office Manager142115VETASSESSمدیر دفترپستی
Poultry Farmer121321VETASSESSمرغدار
Power Generation Plant Operator399213TRAاپراتور کارخانه تولید برق
Precision Instrument Maker & Repairer323314TRAابزار ساز و تعمیرکار
Primary Products Inspectors (nec)***311399VETASSESSبازرس محصولات غذایی
Primary School Teacher241213AITSLمعلم مدرسه ابتدایی
Print Finisher392111TRAصحاف کارچاپ ومطبوعات
Print Journalist212413VETASSESSروزنامه نگار
Printing Machinist392311TRAنصاب ماشین آلات چاپ
Private Tutors & Teachers (nec)249299VETASSESSآموزگاران و معلمان تدریس خصوصی
Production Manager (Forestry)133511VETASSESSمدیر تولید (جنگلبانی)
Production Manager (Manufacturing)133512VETASSESSمدیر تولید (سازندگی)
Production Manager (Mining)133513VETASSESSمدیر تولید (معدن)
Program Director (Television or Radio)212315VETASSESSمدیر برنامه (تلویزیون یا رادیو)
Program or Project Administrator511112VETASSESSمدیربرنامه یا پروژه
Public Relations Professional225311VETASSESSمتخصص روابط عمومی
Quality Assurance Manager139914VETASSESSمدیر تضمین کیفیت
Records Manager224214VETASSESSمدیر بایگانی
Recreation Officer272612VETASSESSمسوول برنامه های تفریحی
Recruitment Consultant***223112VETASSESSمشاور استخدام
Rehabilitation Counsellor272114VETASSESSمشاورتوانبخشی
Research and Development Manager132511VETASSESSمدیر تحقیق و توسعه
Resident Medical Officer253112Medical Board of Australiaرزیدنت پزشکی
Residential Care Officer411715VETASSESSمسئول مراقبت از کودکان و معلولان در آسایشگاه
Retail Buyer639211VETASSESSمسئول خرید
Retail Pharmacist251513APharmCداروساز خرده فروشی
Roof Tiler333311TRAکاشی کار سقف
Sales and Marketing Manager131112AIMمدیر فروش و مارکتینگ
School Principal134311VETASSESSمدیر مدرسه
Science Technicians (nec)311499VETASSESSتکنسین علوم
Sheep Farmer121322VETASSESSپرورش دهنده گوسفند
Signwriter399611TRAطراح علایم
Snowsport Instructor452314VETASSESSمربی ورزشهای برفی
Social Professionals (nec)272499VETASSESSمتخصصان اجتماعی
Software Tester***261314ACSتستر نرم افزار
Sound Technician399516TRAتکنسین صدا – صدابردار
Specialist Managers (nec) except139999VETASSESSمدیران متخصص بجز:سفیر اسقف
Sports Centre Manager149113VETASSESSمدیر مرکز ورزشی
Sports Development Officer452321VETASSESSمأمور توسعه ورزش
Sportspersons (nec)452499VETASSESSورزشکار
Stage Manager212316VETASSESSمدیر نمایش
Stockbroking Dealer222213VETASSESSکارگزارسهام
Student Counsellor272115VETASSESSمشاوردانشجویی
Sugar Crane Grower121217VETASSESSپرورش دهنده نیشکر
Supply and Distribution Manager133611AIMمدیر تهیه و توزیع
Swimming Coach or Instructor452315VETASSESSمربی شنا
Systems Administrator262113ACSمدیر سیستم ها
Teacher of English to Speakers of Other Languages249311VETASSESSمعلم زبان انگلیسی به سخنگویان زبان های دیگر
Technical Director212317VETASSESSمدیر فنی
Technical Sales Representatives (nec) including, but not limited to, education sales representatives***225499VETASSESSنمایندگان فروش فنی
Technical Writer212415VETASSESSنویسنده فنی
Telecommunications Linesworker342413TRAتکنسین دکل های مخابراتی
Television Journalist212416VETASSESSخبر نگار تلویزیون
Tennis Coach452316VETASSESSمربی تنیس
Textile, Clothing & Footwear Mechanic323215TRAنساجی، پوشاک و کفش مکانیک
Toolmaker323412TRAابزار ساز
Traditional Chinese Medicine Practitioner252214Chinese
Medicine Board Of Australia
پزشک طب چینی سنتی
Transport Company Manager***149413VETASSESSمدیرشرکت حمل و نقل
Upholsterer393311TRAخیاط رومبلی و پرده و غیره
Urban & Regional Planner232611VETASSESSبرنامه ریز شهری و منطقه ای – شهرسازی
Vegetable Grower121221VETASSESSپرورش دهنده سبزیجات
Vehicle Body Builder324211TRAخودرو ساز بدنه- سازنده بدنه ماشین
Vehicle Trimmer324212TRAصاف کار خودرو – صاف کار ماشین
Veterinary Nurse361311VETASSESSپرستار دامپزشکی
Video Producer212318VETASSESSتولید کننده ویدئو
Visual Arts & Crafts Professionals (nec)211499VETASSESSهنرهای تجسمی و صنایع دستی حرفه ای NEC
Watch & Clock Maker & Repairer323316TRAساعت ساز و تعمیرکارساعت
Web Administrator313113ACSمسوول وب سایت
Web Designer232414VETASSESSطراحی وب سایت
Web Developer261212VETASSESSتوسعه دهنده وب سایت
Welfare Worker272613ACWAمددکار رفاهی
Wine Maker***234213VETASSESSشراب ساز
Wood Machinist394213TRAچوبکار
Wood Machinists & Other Wood Trades Workers (nec)394299TRAفنی کار چوب و چوب کاری
Youth Worker411716VETASSESSمددکار جوانان

[/mk_table][mk_padding_divider size=”27″]

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آخرین لیست مشاغل استرالیا به لینک مربوطه مراجعه فرمایید. لیست مشاغل استرالیا

[yasr_visitor_votes size=”small”]