با تشکر از شما

شرایط شما به درستی ثبت شده است

شما می توانید در تاریخ و زمان‌های مشخص شده از وبینارهای رایگان حوزه تخصصی خود استفاده کنید.

[mk_table style=”style2″]

تاریخروزساعت برگزاریبرگزار کننده
1402.07.03دوشنبه11:00آقای محمدی
1402.07.06پنجشنبه10:00آقای شادمند
1402.07.10دوشنبه11:00آقای محمدی
1402.07.13پنجشنبه10:00آقای شادمند
1402.07.17دوشنبه11:00آقای محمدی
1402.07.20پنجشنبه10:00آقای شادمند
1402.07.24دوشنبه11:00آقای محمدی
1402.07.27پنجشنبه10:00آقای شادمند

[/mk_table]