اخذ ویزای تخصصی نیوزلند

سعی میکنیم جهت روشن سازی موارد مطرح شده در مورد ویزاهای کاری و تخصصی نیوزلند به صورت اختصار شرایط اولیه اخذ این نوع ویزاها را شفاف کنیم .

 

برای انتخاب شدن از صف متقاضیان (در مدت 2 هفته) به 160 امتیاز نیاز دارید.

– سن (از 5 تا 30 امتیاز):
– 20 تا 29 سال: 30 امتیاز
– 30 تا 39 سال: 25 امتیاز
– 40 تا 44 سال: 20 امتیاز
– 45 تا 49 سال: 10 امتیاز
– 50 تا 55 سال: 5 امتیاز

سن همسر هیچ تاثیری در امتیاز پرونده ندارد.

– مدرک آشنایی با زبان انگلیسی: (لازم ولی بدون امتیاز)

یکی از موارد زیر:

– آیلتس جنرال یا آکادمیک، با نمره کلی 6.5 (حداقلی برای هر مهارت در نظر گرفته نشده است)
– سابقه دو سال تحصیل یا بیشتر به زبان انگلیسی در سطح 7 (لیسانس) در یکی از کشورهای نیوزیلند، استرالیا، کانادا، آمریکا، انگلیس یا ایرلند

– سابقه یک سال تحصیل یا بیشتر در سطح 8 یا بالاتر در یکی از کشورهای نیوزیلند، استرالیا، کانادا، آمریکا، انگلیس یا ایرلند

– شهروندی و 5 سال سابقه کار یا تحصیل در یکی از کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس، استرالیا یا ایرلند

 

 

– مدرک تحصیلی دانشگاهی (از 60 تا 70 امتیاز):
– مدرک تحصیلی در یکی از تخصصهای مورد نیاز برای مهاجرت (Long Term Skill Shortage List) :

– لیسانس 60 امتیاز (سطح 7 یا 8)
– فوق لیسانس 70 امتیاز (سطح 9)
– دکترا 70 امتیاز (سطح 10)

برای گرفتن امتیاز کافی برای مهاجرت ترجیحاً باید مدرک فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های مورد نیاز (LTSSL) داشته باشید.

– امتیاز مضاعف برای تحصیل در نیوزیلند (از 10 تا 15 امتیاز):
– تحصیل در نیوزیلند در مقطع لیسانس به مدت 2 سال یا بیشتر: 10 امتیاز
– تحصیل در نیوزیلند در مقاطع بالاتر از لیسانس به مدت یک سال: 10 امتیاز
– تحصیل در نیوزیلند در مقاطع بالاتر از لیسانس به مدت دو سال: 15 امتیاز

– سابقه کاری (از 20 تا 45 امتیاز):
– هم راستا در زمینه مدرک تحصیلی (و در یکی از تخصصهای مورد نیاز برای مهاجرت):

– 2 سال: 20 امتیاز
– 4 سال: 25 امتیاز
– 6 سال: 35 امتیاز
– 8 سال: 40 امتیاز
– 10 سال: 45 امتیاز

برای گرفتن امتیاز کافی برای مهاجرت ترجیحاً باید سابقه کار 10 سال یا بیشتر در یکی از رشته های مورد نیاز (LTSSL) داشته باشید.

– امتیاز مضاعف برای سابقه کار در نیوزیلند (از 5 تا 15 امتیاز):
– سابقه کار در نیوزیلند به مدت یک سال: 5 امتیاز
– سابقه کار در نیوزیلند به مدت دو سال: 10 امتیاز
– سابقه کار در نیوزیلند به مدت سه سال یا بیشتر: 15 امتیاز

– استفاده از امتیاز مدرک تحصیلی همسر (از 10 تا 20 امتیاز):

برای کسب امتیاز از مدرک تحصیلی همسر، همسر شما باید مدرک آشنایی با زبان انگلیسی (ذکر شده در بالا) و یکی از مدارک زیر را داشته باشد:
– مدرک تحصیلی همسر، دیپلم یا کاردانی: 10 امتیاز
– مدرک تحصیلی همسر، کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا: 20 امتیاز

برای گرفتن امتیاز کافی برای مهاجرت، ترجیحاً همسر شما باید مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر داشته باشد.

– گرفتن پیشنهاد کاری از شرکتهای نیوزیلندی (از 50 تا 90 امتیاز):
– پیشنهاد کار در رشته های غیر از LTSSL:ا 50 امتیاز
– پیشنهاد کار در یکی از رشته های LTSSL:ا 60 امتیاز
– پیشنهاد کار خارج از آکلند: 30 امتیاز اضافه

– اگر پدر، مادر، خواهر، برادر یا فرزند شما مقیم نیوزیلند است: 10 امتیاز

  •  مثالی از یک پرونده که بدون جاب آفر 160 امتیاز خواهد داشت:

 متقاضی اصلی، دارای آیلتس 6.5، سن زیر 40 سال و مدرک فوق لیسانس در یکی از رشته های مورد نیاز برای مهاجرت به همراه 10 سال سابقه کار مرتبط
همسر، آیلتس 6.5 و دارای مدرک لیسانس

  • مثالی از یک پرونده که بر اساس تحصیل و کار در نیوزیلند 160 امتیاز خواهد داشت:

مدرک لیسانس از ایران در یکی از رشته های مورد نیاز برای مهاجرت: 60 امتیاز
تحصیل در نیوزیلند در مقطع فوق لیسانس به مدت 2 سال: 15 امتیاز
مشغول به کار شدن پس از اتمام تحصیل و کار کردن در نیوزیلند به مدت یک سال: 60 امتیاز

سن زیر 39 سال در زمان تشکیل پرونده اقامت: 25 امتیاز

اگر قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کاری را دارید به لینک مربوطه مراجعه فرمایید. ویزای کار استرالیا

امتیاز خود را ثبت کنید
[میانگین: 0]
Recent Posts

Leave a Comment

ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید