خبر مهم : تغییرات در لیست مشاغل کوتاه مدت استرالیا

در تغییرات اعلام شده لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا جهت سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ، لیست مشاغل مورد نیاز کوتاه مدت یا STSOL بیشترین حجم تغییرات را به خود اختصاص داده است . در نوشتار ذیل این تغیییرات را به  نظر شما می رسانیم . مشاغل اعلامی در این لیست امکان اقدام برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۸۹ با اسپانسر ایالتی را در برنامه مهاجرتی تخصصی استرالیا موسوم به GSM خواهند داشت . البته با یک تبصره که در ادامه به اطلاع شما خواهد رسید.

 لیست مشاغل استرالیا هر ساله در حال تغییر می باشد توصیه می کنم از لینک ارائه شده دیدن فرمایید.

نکته اول : کلیه مشاغل لیست مورد نیاز میان مدت و بلند مدت به جز ۵ رشته که در این نوشتار به اطلاع شما رسیده است نیز امکان اقدام برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۸۹ ایالتی را خواهند داشت .

نکته دوم : رشته های زیر از لیست STSOL ،‌تنها امکان اقدام جهت ویزای ۴۸۹ ایالتی را خواهند داشت

cotton grower

flower grower

fruit or nut grower

grain, oilseed or pasture grower (Aus) / field crop grower (NZ)

grape grower

mixed crop farmer

sugar cane grower

vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ)

crop farmers (nec)

apiarist

beef cattle farmer

dairy cattle farmer

horse breeder

mixed livestock farmer

pig farmer

poultry farmer

sheep farmer

livestock farmers (nec)

mixed crop and livestock farmer

production manager (forestry)

wine maker

agricultural technician

primary products inspectors (nec)

 

نکته سوم :  تعداد ۲۶ رشته از لیست قبلی مشابه حذف شده اند که لیست کامل آنها به شرح زیر است :

Botanist

Chemist

Chief Executive or Managing Director***

Chief Information Officer

Conservator

Corporate General Manager***

Economist

Engineering Professionals (nec)

Engineering Technologist

Environmental Consultant

Environmental Manager

Environmental Research Scientist

Environmental Scientists (nec)

Faculty Head

ICT Security Specialist

Marine Biologist

Meteorologist

Mining Engineer (excluding Petroleum)

Minister of Religion*

Multimedia Specialist

Musician (Instrumental)

Physicist

Software & Applications Programmers (nec)

Statistician

Zoologist

University Lecturer

 

نکته چهارم : تعداد ۱۷ رشته نیز نسبت به لیست اعلامی قبلی ،‌به این لیست اضافه شده اند که لیست کامل آنها به شرج زیر است :

Aeroplane pilot

aircraft maintenance engineer (avionics)

anaesthetic technician

Artistic director

butcher or smallgoods maker

Dressmaker or Tailor

Flying Instructor

Helicopter pilot

ICT support and test engineers (nec)

ICT support technicians (nec)

Music director

music professionals (nec)

production manager (manufacturing)

production manager (mining)

Research and development Manager

Retail Buyer

Web Developer

 

 

امتیاز خود را ثبت کنید
[میانگین: 0]
آخرین مطالب

یک نظر بدهید