رزرو مشاوره آنلاین

مقایسه آماری تعداد دعوتنامه ها دردو سال مالی گذشته

دو جدول زیر تعداد دعوتنامه های ارایه شده برای ساب کلاسهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی در دو سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ و همچنین ۲۰۱۶-۲۰۱۷ جهت مقایسه تحلیلی به حضور شما ارایه می گردد. در سال مالی آتی برای ماه جولای تعداد ۲۰۰۰ سهمیه در نظر گرفته شده است .

 

مقاله ای که توصیه می کنیم آن را مطالعه کنید. ویزای کار استرالیا

 

امتیاز خود را ثبت کنید
[میانگین: 5]
آخرین مطالب

یک نظر بدهید