سازمان کامپیوتر استرالیا

سازمان ACS استرالیا و یا همان سازمان کامپیوتر استرالیا سازمانی است که مسئولیت ارزیابی مدارک مهندسان کامپیوتر است و اگر شما هم در رشته های کامپیوتر تحصیل کرده باشید باید با این سازمان آشنایی داشته باشید

ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید