سازمان وت اسس استرالیا

یکی از اصلی ترین اصلی ترین سازمان های ارزیاب مدارک استرالیا سازمان وت اسس استرالیا می باشد که بسیاری از متقاضیان ورود به استرالیا از این سازمان اقدام می کنند تا مدارک خود را ارزیابی و معادل سازی کنند .

ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید