با سلام خدمت تمامی متقاضیان عزیز مهاجرت به استرالیا در تاریخ 4/7/98 بزرگترین همایش اخذ ویزاهای کاری و اسکیل ورکر استرالیا برگزار شد.

این همایش توسط شرکت سلکت ویزا (انتخاب) برگزار شد که با حضور پرشور متقاضیان عزیز مهاجرت همراه بود.

آقای دامون آرین وکیل رسمی و مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا در این همایش حضور یافته و به سوالات متقاضیان عزیز پاسخ دادند.