بخش Answer short question در آزمون PTE

بخش Answer short question در آزمون PTE آخرین قسمت از مهارت Speaking در آزمون PTE می باشد که قرار است برای شما توضیح دهیم. قرار است در این بخش حدود 10 تا 12 سوال کوتاه از شما پرسیده می شود و شما باید با جواب های کوتاه به آن پاسخ دهید.

همانطور که متوجه شدید قرار است تعدادی سوال از شما پرسیده شود این سوالات که معمولا زیر 12 تا می باشد به ترتیب پرسیده می شود و هر سوال بین 3 تا 9 ثانیه زمان می برد که معمولا کمتر از 5 ثانیه است و امکان دارد در کنارش تصویری نیز نمایش داده شود و بعد از سوال یک مکث کوتاه صورت می گیرد و شما 10 ثانیه زمان دارید تا پاسخ خود را در یک یا چند کلمه کوتاه پاسخ دهید. براساس سوالات و تجربه در این زمینه اکثر سوالاتی که از شما می شود پاسخی در حد یک یا دو کلمه دارد و به دنبال این نباشید که یک جمله طولانی پاسخ دهید. براساس توضیحاتی که به شما دادیم متوجه شدید که مهارتی که قرار است در بخش Answer short question در آزمون PTE بررسی و نمره دهی شود دو مهارت Listening و Speaking شما می باشد. 

نکاتی که باید از بخش Answer short question در آزمون PTE بدانید

تعداد سوالاتی که از شما پرسیده می شود بین 10 تا 12 عدد می باشد.

امکان دارد در کنار سوال تصویری نیز برای شما نمایش داده شود.

پاسخ های شما باید کوتاه باشد در حد یک یا دو کلمه کمتر از 4 کلمه

مدت زمان پاسخگویی شما 10 ثانیه می باشد.

مهارت های مورد ارزیابی شما در این بخش Listening و Speaking

بعد از روشن شدن میکروفون بلافاصله پاسخ دهید ولی عجله نکنید.

نمره شما فقط به کلامات درست داده می شود و هیچ نمره ای به کلمات اشتباه و اضافی داده نمی شود.

در این بخش هرچند که مهارت های اصلی Listening و Speaking شما مورد ارزیابی می شود ولی مهارت های مانند شناسایی موضع درک مطلب شما و میزان توانایی شما در زمینه دایره لغات سنجیده می شود.

امتیاز خود را ثبت کنید
[میانگین: 0]
آخرین مطالب

یک نظر بدهید

Re-tell lecture pteDescribe Image pte