CDR استرالیا برای سازمان مهندسی استرالیا

مهاجرت به استرالیا از طریق روش‌های کاری، یکی از انتخاباتی است که با مزایای متنوعی همراه بوده و افراد بسیاری قصد استفاده از آن را دارند. آیا شما عزیزان نیز در این دسته قرار می‌گیرید؟ پس باید با [...]

2 خواندن مطلب

سازمان ارزیابی AIMS استرالیا

سازمان های ارزیابی مدارک استرالیا، وظایف بسیاری دارند که یکی از این وظایف ارزیابی مدارک متقاضیان مهاجرت می باشد از این رو سازمان های زیادی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها سازمان ارزیابی [...]

0 خواندن مطلب

دپارتمان TRA سلکت ویزا

سازمان TRA استرالیا مسئول بررسی مدارک متقاضیانی است که قصد دارند از طریق مدارک فنی و حرفه ای و یا مشاغل فنی و حرفه ای به استرالیا مهاجرت کنند از این رو با یک بررسی کوتاه می توان به این نتیجه رسید [...]

0 خواندن مطلب

ارزیابی TRA استرالیا از روش MSA

برای ارزیابی مدارک خود از طریق سازمان TRA استرالیا، شما دو مسیر را پیش روی خود دارید که یکی از آنها مسیر MSA می باشد. همان طور که در مقاله ای به طور مفصل در مورد مسیر OSAP صحبت کرده ایم و در این [...]

0 خواندن مطلب

ارزیابی TRA استرالیا از روش OSAP

سازمان TRA استرالیا یک نهاد بزرگ برای بررسی و ارزیابی مدارک متقاضیان رشته های فنی و حرفه ای می باشد که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند. این سازمان از دو طریق مدارک متقاضیان را مورد ارزیابی قرار [...]

0 خواندن مطلب

NER استرالیا

NER استرالیا چیست؟ بسیاری از متقاضیان مهاجرت به استرالیا سوالاتی در این زمینه از می‌کنند و اکثر آنها در رشته‌های مهندسی می‌باشند که قرار است از سازمان مهندسی استرالیا اسسمنت مثبت را دریافت کنند. [...]

0 خواندن مطلب

مهاجرت رشته های مدیریت به استرالیا

یکی از شاخه های اصلی مهاجرت به استرالیا، رشته های مدیریت می باشد که هر ساله بسیاری از متقاضیان از طریق رشته های مدیرت به استرالیا مهاجرت می کنند. افرادی که در سال های اخیر قصد مهاجرت به استرالیا [...]

0 خواندن مطلب

سازمان های ارزیابی مدارک استرالیا

سازمان های ارزیاب مدارک استرالیا نامی است که تمامی متقاضیان ویزاهای اسکیل ورکر استرالیا آن را می شنوند و با آن سروکار دارند. از این رو بسیاری از متقاضیان سوالی دارند و آن هم این است که سازمان های [...]

0 خواندن مطلب

سازمان نقشه برداری استرالیا SSSI 

سازمان نقشه برداری استرالیا (SSSI استرالیا) یکی دیگر ازسازمان های ارزیاب مدارک استرالیا می باشد که در یک سال اخیر افراد بسیار بدنبال اخذ اسسمنت مثبت از این سازمان می باشند. می توانیم به جرات [...]

0 خواندن مطلب

افزایش مدت زمان بررسی پرونده های fast track سازمان مهندسی

پیرو اطلاعیه جدید سازمان مهندسین استرالیا که در این ماه اعلام شده است، به دلیل افزایش غیر قابل پیشبینی تعداد متقاضیان روش Fast Track در تعطیلات میلادی، زمان بررسی مدارک با این روش به 26 روز [...]

خواندن مطلب