آمار تحلیلی ویزاهای تخصصی صادر شده در سال گذشته بر اساس مشاغل

سال مالی استرالیا از ابتدای جولای هرسال شروع شده و تا انتهای جون سال میلادی بعد ادامه پیدا می کند. امسال شرایط ویژه ای بر کل دنیا و به طبع آن بر روی سیستم مهاجرتی استرالیا حکم فرما بود که بسیار [...]

0 خواندن مطلب