بخش Highlight correct summary در آزمون PTE

بخش Highlight correct summary در آزمون PTE قرار است شما مهارت های Reading  و Listening خود را بسنجید به این صورت که چند متن به صورت خلاصه برای شما نمایش داده می شود و شما یک فایل صوتی را گوش می دهید سپس بهترین گزینه را از میان متن های خلاصه برای آن فایل صوتی انتخاب کنید.

Highlight correct summary برای بخش Listening شما می باشد و باید دقت بالایی در آن داشته باشید. این بخش به این صورت می باشد که شما یک فایل صوتی را در ابتدا می شنوید مدت زمان این فایل صوتی می تواند 30 تا 90 ثانیه باشد بعد از اتمام لکچر یا فایل صوتی شما 4 گزینه را مشاهده می کنید توجه کنید هر یک از این گزینه ها خلاصه ای از متن فایل صوتی می باشد که فقط یک گزینه آن درست می باشد و شما باید براساس دانش زبانی خود بهترین را انتخاب کنید. شما برای این بخش نیز 2 یا 3 سوال را خواهید داشت. شما باید در این بخش در مهارت های Listening و Reading قوی باشید چرا که هر دو مهارت مورد ارزیابی قرار می گیرد و برای شما نمره داده می شود.

این بخش از آزمون پی تی ای دارای سوالات تکراری نمی باشد پیشنهاد می کنیم با گروه تلگرامی selectpte در ارتباط باشید چرا که فقط تمرین می تواند شما را با موفقیت از این مرحله عبور دهد.

نکاتی که باید از بخش Highlight correct summary در آزمون PTE دانست

یک فایل صوتی برای شما اجرا می شود.

شما 4 یا 5 گزینه را در اختیار دارید.

گزینه های ارائه شده خلاصه ای از فایل صوتی می باشد.

در میان گزینه ها فقط یک گزیته درست وجود دارد.

2 یا 3 سوال از این بخش می آید.

مدت زمان اجرای فایل صوتی 30 تا 90 ثانیه می باشد.

مهارت های مورد ارزیابی این بخش Listening و Reading شما می باشد.

شما فقط می توانید یک بار فایل صوتی را گوش دهید بس دقت کنید.

گوش دادن و خواندن همزمان سخت و پر ریسک می باشد پیشنهاد می کنم اول گوش دهید و نوت بردارید سپس گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Highlight correct summary
امتیاز خود را ثبت کنید
[میانگین: 0]
آخرین مطالب

یک نظر بدهید

pte Listening : Multiple-choice. choose single answerpte Listening Fill in the blanks