بخش Listening: Multiple-choice. choose single answer در آزمون PTE

بخش Listening : Multiple-choice . choose single answer در آزمون PTE هم مانند برخی دیگر از سوالات آزمون چند گزینه ای می باشد یک فایل صوتی پخش می شود و شما یک سوال و چند گزینه مشاهده می کنید گزینه صحیح را انتخاب کنید. توجه کنید که فقط یک گزینه صحیح دارید.

اما بخش Listening : Multiple-choice . choose single answer در آزمون PTE نیاز بر این دارد تا توضیحات بیشتری را برای شما ارائه کنیم. همان طور که در ابتدا برای شما عنوان کردیم شما باید آماده شنیدن یک فایل صوتی باشید، این فایل صوتی را بدقت گوش کنید بعد از اتمام فایل صوتی متنی برای شما نمایش داده می شود که در آن یک سوال و چند گزینه وجود دارد براساس فایل صوتی گزینه درست را انتخاب کنید دوستان توجه کنید فقط یک گزینه درست وجود دارد و باید به شما این خبر خوب را بدهیم که دراین بخش نمره منفی وجود ندارد و شما در صورت ندانستن جواب یک گزینه را سریع انتخاب کنید و به سوال بعدی بروید متاسفانه دیده شده است که بسیاری از دوستان از ترس گرفتن نمره منفی جواب این بخش را نمی دهند که باید بگوییم که نمره منفی ندارد و همچنین شما 2 تا 3 سوال برای این بخش را دارید و سوال تکرای نداردو فقط با تمرین می توانید این بخش را با موفقیت پشت سر بگذارید. مهارتی که که برای این بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد فقط مهارت Listening  می باشد اما شما باید مهارت مناسبی در بخش Reading   داشته باشید.

نکاتی در مورد بخش Listening: Multiple-choice. choose single answer در آزمون PTE

اجرای یک فایل صوتی 30 تا 60 ثانیه ای 

فایل صوتی به همراه یک سوال و چهار گزینه

فقط یک گزینه صحیح وجود دارد

نمره منفی در این بخش وجود ندارد بس یک گزینه را حتما انتخاب کن

تعداد سوالات این بخش 2 یا 3 سوال

این بخش سوال تکراری ندارد در نتیجه رو تمرین تمرکز کنید.

مهارت مورد ارزیابی از شما Listening

فقط یک بار می توانید فایل صوتی را گوش دهید بس دقت کنید.

امتیاز خود را ثبت کنید
[میانگین: 5]
آخرین مطالب

یک نظر بدهید

pte Listening Select missing wordpte Listening Highlight correct summary