تبریک به آقای عطا د.

ata-d

نام

عطا د.

شغل انتخابی

Chemical Engineer

تاریخ شروع

20 خرداد 1395

مدرک تحصیلی

مهندسی شیمی

تاریخ صدور

11 آبان 1395

توضیحات

ارزیابی مثبت آقای عطا د. از سازمان مهندسی استرالیا در رشته‌ی مهندسی شیمی بعد از 5 ماه از عقد قرارداد دریافت گردید.

امتیاز خود را ثبت کنید
[میانگین: 0]
Related Projects
ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید