بخش Select missing word در آزمون PTE

بخش Select missing word در آزمون PTE بخش می‌تواند ساده باشد، اگر شما از یک مهارت Listening خوبی برخوردار باشید. در این بخش از آزمون PTE یک فایل صوتی برای شما پخش می‌شود که انتهای آن حذف و بجای آن به اندازه ی چند کلمه صدای بوق می‌شنوید. با توجه به فایل صوتی و گزینه های پیش روی خود بهترین گزینه را انتخاب کنید.

اگر قصد دارید تا در مورد بخش Select missing word در آزمون PTE اطلاعات بیشتری کسب کنید بس با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی را در اختیار شما زبان آموزان عزیز قرار دهیم. همان طور که میدانید شما در بخش Listening از آزمون PTE قرار دارید و باید آماده شنیدن یک فایل صوتی باشید اما یک فایل صوتی کمی متفاوت به این صورت که انتهای این فایل صوتی قطع می‌شود و صدای بوق می شنوید.

مدت زمان فایل صوتی در این بخش 20 تا 70 ثانیه می‌تواند باشد و در نهایت برای شما معمولا چهار گزینه ارائه می شود و شما باید یکی از این گزینه را برای انتهای این فایل صوتی انتخاب کنید دقت کنید که فقط یک گزینه صحیح را دارید. برای این بخش آماده باشید که 2 یا 3 سوال را داشته باشید و بدانید که سوال تکرای در این بخش وجود ندارد. مهارت های مورد ارزیابی در این بخش Listening و Reading شما می باشد.

نکاتی که باید از بخش Select missing word در آزمون PTE دانست

اجرای یک فایل صوتی 20 تا 70 ثانیه
انتهای این فایل صوتی قطع می‌شود.
ارائه حداقل 4 گزینه برای شما که باید بهترین آن را برای انتهای این فایل صوتی انتخاب کنید.
فقط یک گزینه درست وجود دارد.
تعداد سوالات این بخش 2 یا 3 است.
مهارت مورد ارزیابی در این بخش Listening و Reading است.
این بخش نمره منفی ندارد.
امتیاز خود را ثبت کنید
[میانگین: 0]
آخرین مطالب

یک نظر بدهید

pte Listening Highlight incorrect wordspte Listening : Multiple-choice. choose single answer