بخش Summarize Written Text در آزمون PTE

آیتم Writing در آزمون PTE از دو بخش تشکیل شده است که یکی از آنها بخش Summarize Written Text می باشد. اما بخش Summarize Written Text در آزمون PTE به چه صورتی است ؟ قرار است در این بخش چند متن را مشاهده کنید و برای هر یک خلاصه ای بنویسید.

شما در بخش Summarize Written Text در آزمون PTE چند متن که هریک حداکثر 300 کلمه است را مشاهده خواهید کرد که این متن ها به ترتیب برای شما نمایش داده می شود و شما برای هر یک از متن ها 10 دقیقه زمان دارید تا به دقت آنها را بخوانید و مطالعه کنید و در نهایت خلاصه ای از آن را یاداشت کنید. تعداد متنی که برای شما در این بخش نمایش داده می شود معمولا 2 یا 3 متن می باشد و شما 10 دقیقه برای هر متن زمان دارید تا در این مدت آن را مطالعه و پاسخی به آن بدهید براساس تجربه افرادی که در سطح بالاتری از PTE65 قرار دارند می توانند در 5 دقیقه هر متن را به اتمام برسانند. خلاصه ای که قرار است از متن ارائه کنید باید کمتر از 75 کلمه باشد و این خلاصه باید از کلمات کلیدی با یک ساختار درست تشکیل شود. براین اساس می توان متوجه شد که قرار است در این بخش از Summarize Written Text در آزمون PTE دو مهارت Reading و Writing مورد ارزیابی قرار گیرد.

نکاتی که باید از بخش Summarize Written Text در آزمون PTE دانست

تعداد متنی که قرار است برای شما نمایش داده شود 2 تا 3 متن است.

مدت زمان مطالعه و پاسخگویی به هر متن 10 دقیقه می باشد.

تعداد کلمات هر متن معمولا کمتر از 300 کلمه می باشد.

تعداد کلماتی که قرار است شما بنویسید باید یک خلاصه 5 تا 75 کلمه ای باشد.

شما در نمایشگر خود موارد چون تعداد کلمات و موارد مانند copy – past – cut وجود دارد.

به شما در این آزمون در بخش Reading و Writing نمره داده خواهد شد.

نمره شما براساس نوع محتوا، درستی کلمات، نوع ساختار و گرامی که استفاده کرده اید وتعداد کلمات کلیدی که در خلاصه متن قرار داده باشید لحاظ می شود.

Summarize Written Text PTE
امتیاز خود را ثبت کنید
[میانگین: 5]
آخرین مطالب

یک نظر بدهید

Describe Image pteWrite Essay pte