با تشکر از شما

شرایط شما به درستی ثبت شده است

شما می توانید در تاریخ و زمان‌های مشخص شده از وبینارهای رایگان حوزه تخصصی خود استفاده کنید.

[mk_table style=”style2″]

 

تاریخروزساعت برگزاریبرگزار کننده
1402.07.01شنبه11:00آقای بیگلوئی
1402.07.04سه شنبه11:00آقای شادمند
1402.07.08شنبه11:00آقای بیگلوئی
1402.07.15شنبه11:00آقای بیگلوئی
1402.07.18سه شنبه11:00آقای شادمند
1402.07.22شنبه11:00آقای بیگلوئی
1402.07.25سه شنبه11:00آقای شادمند
1402.07.29شنبه11:00آقای بیگلوئی

[/mk_table]