با تشکر از شما

شرایط شما به درستی ثبت شده است

شما می توانید در تاریخ و زمان‌های مشخص شده از وبینارهای رایگان حوزه تخصصی خود استفاده کنید.

[mk_table style=”style2″]

تاریخروزساعت برگزاریبرگزارکننده
1402.07.05چهارشنبه14:00آقای بیگلوئی
1402.07.09یکشنبه14:00آقای شادمند
1402.07.12چهارشنبه14:00آقای بیگلوئی
1402.07.16یکشنبه14:00آقای شادمند
1402.07.19چهارشنبه14:00آقای بیگلوئی
1402.07.23یکشنبه14:00آقای شادمند
1402.07.26چهارشنبه14:00آقای بیگلوئی
1402.07.30یکشنبه14:00آقای شادمند

[/mk_table]