با تشکر از شما

شرایط شما به درستی ثبت شده است

شما می توانید در تاریخ و زمان‌های مشخص شده از وبینارهای رایگان حوزه تخصصی خود استفاده کنید.

[mk_table style=”style2″]

تاریخروزساعت برگزاری وبیناربرگزار گننده وبینار
1402.07.03دوشنبه14:00آقای قنادی
1402.07.06پنجشنبه13:00آقای انوری
1402.07.10دوشنبه14:00آقای قنادی
1402.07.13پنجشنبه13:00آقای انوری
1402.07.17دوشنبه14:00آقای قنادی
1402.07.20پنجشنبه13:00آقای انوری
1402.07.24دوشنبه14:00آقای قنادی
1402.07.27پنجشنبه13:00آقای انوری

[/mk_table]