ویزاهای خانوادگی استرالیا

دسته‌ی ویزاهای خانوادگی استرالیا یکی از اصلی‌ترین مسیرهای وردی مهاجران به این کشور می‌باشد که خود چندین شاخه دارد و هر شاخه دو یا چند مسیر که هر متقاضی براساس شرایط خود یکی از آنها را انتخاب کرده و به مقصد خود می‌رسد. ویزاهای خانوادگی استرالیا شاخه‌های مختلفی همچون نامزدی، ازدواج، فرزند و والدین دارد و به متقاضیانی اعطا خواهد شد که یکی از اعضای خانواده‌شان، جزو شهروندان کشور استرالیا، یا دارای ویزای اقامت دائم استرالیا و یا جزو شهروندان نیوزلندی واجد شرایط زندگی در استرالیا باشند.

توجه کنید که این دسته ی ویزاهای خانوادگی استرالیا یکی بخش مهم را دارد و آن هم موضوع داشتن اسپانسر مالی است از این رو رابطه فرد متقاضی و با خانواده بررسی می‌شود و هر چه این رابطه نزدیکتر باشد شانس بیشتری را برای موفقیت پرونده دارد از این رو در تشکیل و تکمیل پرونده‌ها باید بسیار دقت کرد و ما در سازمان مهاجرتی سلکت ویزا می‌توانیم به شما در این مسیر کمک کنیم. شما می توانید با مراجعه به صفحه ویزای استرالیا اطلاعات کامل و دقیقی در زمینه انوع ویزاها کشب کنید.

انواع ویزاهای خانوادگی استرالیا

ویزای والدین استرالیا

از گذشته تا به امروز خانواده و والدین نقش بسیار پررنگی را در زندگی افراد داشته اند و این موضوع زمانی بیشتر حس می شود که شما مهاجرت کرده باشید و دور از خانواده و والدین خود باشید. دولت استرالیا در اقدامی 6 سابکلاس ویزاهای والدین را از گروه ویزای خانوادگی این کشور را ارائه کرده است. اما این ویزا شرایط و قوانین خاص خود را دارد و متقاضیان ویزای والدین استرالیا می‌بایست حتماً توسط فرزند یا همسر فرزند خود که شهروند استرالیا یا دارای اقامت دائم استرالیا هستند، اسپانسر شوند. باید اشاره ای به موضوع بالانس فامیلی نیز کنیم که در آن باید حداقل نصف فرزندان همین والدین ساکن استرالیا باشند یا تعداد فرزندانی که در خاک استرالیا زندگی می‌کنند، بیشتر از سایر کشورها باشد.

ویزای والدین استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا

متقاضیانی که دارای اقامت دائم و یا سیتیزنی استرالیا هستند می توانند همسر و یا نامزد رسمی خود را تحت ویزای ازدواج دعوت کرده و جهت اقامت دائم و موقت آنها اسپانسر شوند. اینو نوع از ویزاهای خانوادگی استرالیا دارای اقامت دائم و موقت است که براساس شرایط خود یک نوع آن به شما تعلق میگیرد و برای دریافت آن می‌توانید از داخل و یا خارج استرالیا اقدام کنید.

ویزای فرزند استرالیا

این مسیر از ویزاهای خانوادگی انواع بسیاری دارد و مناسب کودکانی با شرایط متفاوت است. ویزای‌های 101 و 802 که به ویزا فرزند شناخته می‌شوند و یا ویزاهای ۸۳۷، ۱۱۷، ۱۰۲، ۴۴۵ … انواع مختلفی از این گروه ویزاها هستند.

برنامه مهاجرتی دولت استرالیا برای ویزاهای خانوادگی

ویزاهای خانوادگی استرالیا نقش بسیار مهمی را در سیستم مهاجرتی این کشور دارند و هر ساله بخش عظمی از ویزاهای این کشور را به خود اختصاص می دهند که نشان دهنده اهمیت این ویزاها برای دولت استرالیا هستند. دولت استرالیا برای سال مالی 2021 و 2022 برنامه ای برای جذب 160 هزار مهاجر را دارند که نیمی از آنها را به ویزاهای خانوادگی اختصاص داده اند.