خانه / صفحه اعلانات مخصوص مشتریان سلکت ویزا
اعلانات سلکت ویزا

این صفحه برای افزایش آگاهی متقاضیان عزیز مهاجرت به استرالیا از طریق ویزاهای اسکیل ورکر بصورت روزانه آپدیت می‌شود تا به این صورت بتوانیم گوشه ای از اعتماد شما عزیزان را جبران کنیم.

از همکاران و مشاوران عزیز فعال در حوزه مهاجرت خواهشمند هستیم تا در صورت استفاده از اطلاعات این صفحه به دو نکته مهم توجه کنند در ابتدا بصورت منظم از این صفحه استفاده کنند تا اطلاعات دقیق و بروز را ارائه کنند و نکته دوم ذکر منبع

با تشکر سازمان مهاجرتی سلکت ویزا

آخرین خبر از استرالیا

16/1/1402

🌟امروز ایالت نیوساوت ولز مجددا پیام آور شادی برای تعدادی از اعضای خانواده سلکت ویزا بود. 🌟

با توجه به رسالت اطلاع رسانی سلکت ویزا، در ادامه مروری داریم به امتیازات و رشته هایی که امروز موفق به اخذ دعوتنامه اولیه از این ایالت شده اند.

نکته : تمامی دعوتنامه های ارائه شده امروز در ساب کلاس ۱۹۰ بوده اند.

امتیازات اعلام شده، امتیاز خالص ( بدون محاسبه امتیاز ایالتی ) هستند و کمترین امتیاز هر رشته از بین همه افرادی که امروز در رشته ذکر شده دعوتنامه دریافت کرده اند:

Sales and Marketing Manager 80pts 190 NSW
Human Resource Manager 75pts 190 NSW
Mechanical Engineer 80pts 190 NSW
Industrial Engineer 80pts 190 NSW
Porgram or Project Administrator 75pts 190 NSW
Motor Mechanic 65pts 190 NSW
ICT Customer Support Officer 60pts 190 NSW
Supply and Distribution Manager 60pts 190 NSW

🌟امروز ایالت نیوساوت ولز مجددا پیام آور شادی برای ده ها نفر از اعضای خانواده سلکت ویزا بود . 🌟

با توجه به رسالت اطلاع رسانی سلکت ویزا ، در ادامه مروری داریم به امتیازات و رشته هایی که امروز موفق به اخذ دعوتنامه اولیه از این ایالت شده اند .

نکته : تمامی دعوتنامه های ارائه شده امروز در ساب کلاس ۴۹۱ بوده اند .

امتیازات اعلام شده ، امتیاز خالص ( بدون محاسبه امتیاز ایالتی ) هستند و کمترین امتیاز هر رشته از بین همه افرادی که امروز در رشته ذکر شده دعوتنامه دریافت کرده اند :

Developer Programmer 85
Civil Engineering Draftsperson 65
Web Designer 75
Marketing Specialist 65
Engineering Manager 65
ICT Support Engineer 65
Motor Mechanic (General) 55
ICT Security Specialist 75
Program or Project Administrator 65
Construction Project Manager 55
Electronic Instrument Trades Worker (General) 65
Electronic Equipment Trades Worker 65
Project Builder 65
Electrical Engineering Technician 65
Sales and Marketing Manager 70
Food Technologist 65
Graphic Designer 65
Mining Engineer (excluding Petroleum) 75
ICT Customer Support Officer 60
Airconditioning and Mechanical Services Plumber 50
Chemist 65
Advertising Specialist 65
Architectural Draftsperson 60
Audiologist 55
Arts Administrator or Manager 55
Environmental Manager 55
Research and Development Manager 55
Quality Assurance Manager 55
Supply and Distribution Manager 55
Diesel Motor Mechanic 50
Human Resource Manager 50
Surveyor 50

🌟امروز ایالت نیوساوت ولز مجددا پیام آور شادی برای ده ها نفر از اعضای خانواده سلکت ویزا بود . 🌟

با توجه به رسالت اطلاع رسانی سلکت ویزا ، در ادامه مروری داریم به امتیازات و رشته هایی که امروز موفق به اخذ دعوتنامه اولیه از این ایالت شده اند .

امتیازات اعلام شده ، امتیاز خالص ( بدون محاسبه امتیاز ایالتی ) هستند و کمترین امتیاز هر رشته از بین همه افرادی که امروز در رشته ذکر شده دعوتنامه دریافت کرده اند :

Sales and Marketing Manager 65
Construction Project Manager 70
Industrial Engineer 85
Program or Project Administrator 70
ICT Customer Support Officer 65
Engineering Manager 65
Research and Development Manager 65
Civil Engineer 75
Human Resource Manager 65
Electrical Engineer 70
ICT Business Analyst 80
Mechanical Engineer 85
Motor Mechanic (General) 70
Geotechnical Engineer 75

🔍 چه تعداد از سهمیه های ایالتها برای ساب کلاس‌های ۱۹۰ و ۴۹۱ برای این سال مالی باقیمانده ؟
❇️ سال مالی استرالیا براساس تقویم شمسی از هفته دوم  تیرماه  هر سال شروع می‌شود. سهمیه هایی که برای اسپانسری ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ به هر ایالت ارائه میشود تا انتهای سال مالی قابل استفاده است. ایالتها سعی میکنند این سهمیه ها را در طی سال و تا انتها استفاده کنند.
آخرین أمار ارائه شده توسط اداره مهاجرت در مورد میزان سهمیه استفاده شده تا انتهای فوریه ۲۰۲۳ را مورد تحليل قرار دادیم و با سهمیه کلی هر ویزای آن ایالت در سال مالی جاری مقایسه کردیم.
این پست برای شما مشخص میکند که هر ایالت در ۴ ماه باقیمانده از سال مالی چه مقدار دعوتنامه برای ساب کلاسهای ۱۹۰ و ۴۹۱ ارائه خواهد کرد.
📌NSW
۱۹۰ ( کل سهمیه : ۹،۱۰۸ – استفاده شده : ۵،۸۹۶ معادل ۶۴ درصد )
۴۹۱ ( کل سهمیه :۶۱۶۸ – استفاده شده :۱۳۴۶ معادل ۲۱ درصد )
📌ACT
۱۹۰ ( کل سهمیه :۲۰۲۵ – استفاده شده :۷۰۴ معادل ۳۴ درصد )
۴۹۱ ( کل سهمیه :۲۰۲۵ – استفاده شده :۱۱۰۳ معادل ۵۴ درصد )
📌NT
۱۹۰ ( کل سهمیه :۶۰۰ – استفاده شده :۴۱۲ معادل ۶۸ درصد )
۴۹۱ ( کل سهمیه :۱۴۰۰ – استفاده شده :۴۶۲ معادل ۳۳ درصد )
📌QLD
۱۹۰ ( کل سهمیه :۳۰۰۰ – استفاده شده :۱۱۸۷ معادل ۳۹ درصد )
۴۹۱ ( کل سهمیه :۲۰۰۰ – استفاده شده :۷۹۲ معادل ۳۹ درصد )
📌SA
۱۹۰ ( کل سهمیه :۲۷۰۰ – استفاده شده :۲۱۴۷ معادل ۷۹ درصد )
۴۹۱ ( کل سهمیه :۵۳۰۰ – استفاده شده :۳۹۷۵ معادل ۷۵ درصد )
📌TAS
۱۹۰ ( کل سهمیه :۲۰۰۰ – استفاده شده :۱۱۶۸ معادل ۵۸ درصد )
۴۹۱ ( کل سهمیه :۲۲۵۰ – استفاده شده :۹۳۴ معادل ۴۱ درصد )
📌VIC
۱۹۰ ( کل سهمیه :۱۱۵۰۰ – استفاده شده :۶۵۲۱ معادل ۵۶ درصد )
۴۹۱ ( کل سهمیه :۳۴۰۰ – استفاده شده :۱۵۰۸ معادل ۴۴ درصد )
📌WA
۱۹۰ ( کل سهمیه :۵۳۵۰ – استفاده شده :۱۷۶۳ معادل ۳۳ درصد )
۴۹۱ ( کل سهمیه :۲۷۹۰ – استفاده شده :۸۴۵ معادل ۳۰ درصد)

📣 26/11/1401

🌟امروز ایالت نیو ساوت ولز مجددا پیام آور شادی برای ده ها نفر از اعضای خانواده سلکت ویزا بود . 🌟

با توجه به رسالت اطلاع رسانی سلکت ویزا ، در ادامه مروری داریم به امتیازات و رشته هایی که امروز موفق به اخذ دعوتنامه اولیه اقامت دائم ساب کلاس ۱۹۰ از این ایالت شده اند.

امتیازات اعلام شده ، امتیاز خالص ( بدون محاسبه امتیاز ایالتی ) هستند و کمترین امتیاز هر رشته از بین همه افرادی که امروز در رشته ذکر شده دعوتنامه دریافت کرده اند :

🔷 Electronics Engineer 75

🔶 Civil Engineering Draftsperson 60

🔷 Engineering Technologist 70

🔶 Structural Engineer 75

🔷 Civil Engineer 75

🔶 Mining Engineer (excluding Petroleum) 65

🔷 Petroleum Engineer 65

🔶 Electrical Engineer 75

🔷 ICT Customer Support Officer 70

🔶 Sales and Marketing Manager 90

🔷 Research and Development Manager 65

🔶 Engineering Manager 70

🔷 Marketing Specialist 75

🔶 Construction Project Manager 60

🔷 Geotechnical Engineer 75

🔶 Transport Engineer 75

🔷 Civil Engineering Technician 65

دعوتنامه هاي امروز ويكتوريا 4.11.1401
كلاينت‌هاي سلكت ويزا
كمترين امتياز خالص

🔶 Civil Engineer 65 pts 190 Vic
🔷 Chemical Engineer 90 pts 190 Vic
🔶 Civil Engineering Draftsperson 85 pts 190 Vic
🔷 Surveyor 75 pts 190 Vic
🔶 Graphic Designer 75 pts 190 Vic
🔷 Electronic Equipment Trades Worker 75 pts 190 Vic
🔶 Electrical Engineer 75 pts 190 Vic
🔷 Construction Project Manager 80 pts 190 Vic
🔶 Agricultural Scientist 75 pts 190 Vic
🔷 Geotechnical Engineer 75 pts 190 Vic
🔶 Biomedical Engineer 75 pts 190 Vic
🔷 Engineering Manager 75 pts 190 Vic
🔶 Architect 65 pts 190 Vic
🔷 Production Manager 75 pts 190 Vic
🔶 ICT Support Engineer 70 pts 190 Vic
🔷 Urban and Regional Planner 65 pts 190 Vic
🔶 Industrial Engineer 75 pts 190 Vic
🔷 Human Resource Manager 70 pts 190 Vic
🔶 Civil Engineering Technician 80 pts 190 Vic
🔷 Developer Programmer 70 pts 190 Vic
🔶 Web Developer 90 pts 190 Vic
🔷 Marketing Specialist 75 pts 190 Vic
🔶 Agricultural Consultant 75 pts 190 Vic
🔷 Program or Project Administrator 75 pts 190 Vic
🔶 ICT Security Specialist 75 pts 190 Vic
🔷 Public Relations Professional 75 pts 190 Vic
🔶 ICT Sales Representative 75 pts 190 Vic

🌟یک هفته استثنایی برای كلاينت‌های سلکت ویزا 🌟 21/10/1401

✅بعد از دریافت بیش از یکصد دعوتنامه از نیوساوت‌ولز، امروز هم ده‌ها دعوتنامه از ایالت استرالیای جنوبی برای سلکت ویزايی‌های عزیز به ارمغان آوردیم.

🔻در زیر كمترین امتیاز خالص هر رشته در دعوتنامه های امروز استرالیای جنوبی جهت اطلاع شما متقاضیان محترم اعلام می‌شود:

🔸Bricklayer 65 pts 190 SA
🔹ICT Security Specialist 85 pts 491 SA
🔸Chemist 75 pts 491 SA
🔹Production Manager 70 491 SA
🔸Web Designer 75 pts 491 SA
🔹Civil Engineer 75 pts 491 SA
🔸ICT Support Engineer 65 pts 491 SA
🔹Librarian 65 pts 491 SA
🔸Industrial Engineer 75 pts 491 SA
🔹Electronics Engineer 85 pts 491 SA
🔸Diesel Motor Mechanic 65 pts 190 SA
🔹Electrical Engineering Technician 70 pts 491 SA
🔸Engineering Manager 80 pts 491 SA
🔹Civil Engineering Draftsperson 90 pts 190 SA
🔸Computer Network & Systems Engineer 85 pts 491 SA
🔹Sales & Marketing Manager 80 pts 491 SA
🔸Human Resource Manager 75 pts 491 SA
🔹Program or Project Administrator 65 pts 491 SA
🔸Petroleum Engineer 65 pts 491 SA
🔹Systems Analyst 65 pts 491 SA

⭐️خبر ويژه ⭐️

✅دعوتنامه‌های امروز نيوساوت ولز 20/10/1401

🔺كلاينت‌های سلكت ويزا
🔻حداقل امتياز خالص در هر رشته كه دعوتنامه دريافت كرده:

🔸Developer Programmer 90 pts NSW 190
🔹Web Developer 90 pts NSW 190
🔸Electronics Engineer 85 pts NSW 190
🔹Civil Engineer 85 pts NSW 190
🔸Electrical Engineer 85 pts NSW 190
🔹Structural Engineer 85 pts NSW 190
🔸Civil Engineering Draftsperson 75 pts NSW 190
🔹Marketing Specialist 80 pts NSW 190
🔸Electronic Equipment Trades Worker 75 pts NSW 190
🔹Occupational Health and Safety Adviser 75 pts NSW 190
🔸ICT Support Engineer 75 pts NSW 190
🔹Graphic Designer 70 pts NSW 190
🔸Civil Engineering Technician 75 pts NSW 190
🔹Food Technologist 75 pts NSW 190
🔸University Lecturer 75 pts NSW 190
🔹Quality Assurance Manager 75 pts NSW 190
🔸Electrical Engineering Technician 65 pts NSW 190
🔹Production Manager 65 pts NSW 190
🔸Research & Development Manager 60 pts NSW 190
🔹Construction Project Manager 65 pts NSW 190
🔸Surveyor 65 pts NSW 190
🔹Motor Mechanic 65 pts NSW 190
🔸Electronic Equipment Trades Worker 65 pts NSW 190
🔹Diesel Motor Mechanic 65 pts NSW 190
🔸Fitter 60 pts NSW 190
🔹Human Resource Manager 60 pts NSW 190
🔸Engineering Manager 60 pts NSW 190

🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺

دعوتنامه های دریافتی سازمان مهاجرتی سلکت ویزا در 5 ژانویه 2023

لیست دعوتنامه های امروز سلکت ویزا از ویکتوریا

حداقل امتیاز خالص ( بدون امتیاز ایالتی ) هر رشته :

ICT Security Specialist 85 pts 190 Vic
Civil Engineer 85 pts 190 Vic
ICT Support Engineer 80 pts 190 Vic
Civil Engineering Draftsperson 85 pts 190 Vic
Mechanical Engineer 90 pts 190 Vic
Audiologist 55 pts 491 Vic
Transport Engineer 85 pts 190 Vic
Engineering Technologist 75 pts 190 Vic
ICT Customer Support Officer 80 pts 190 Vic
Program or Project Administrator 80 pts 190 vic
Architect 75 pts 190 Vic
Industrial Engineer 90 pts 190 Vic
Cartographer 75 pts 190 Vic
Engineering Manager 75 pts 190 Vic
Software Tester 80 pts 190 Vic
Construction Project Manager 80 pts 190 Vic
Electronics Engineer 80 pts 190 Vic
Motor Mechanic 85 pts 190 Vic

آمار رسمی منتشر شده اداره مهاجرت از راند ۸ دسامبر ۲۰۲۲

منبع سایت رسمی اداره مهاجرت استرالیا( کلیک کنید )

خبر ویژه برای متقاضیان ویزاهای اسکیل ورکر

امروز ۸ دسامبر ۲۰۲۲ ، اداره مهاجرت استرالیا راند ویژه ای برای دعوتنامه های ۱۸۹ انجام داد و تعداد بسیار زیادی از اعضای عزیز خانواده سلکت ویزا موفق به اخذ این دعوتنامه ارزشمند شدند .
جهت اطلاع متقاضیان از آخرین شرایط دعوتنامه ها ، رشته ها و کمترین امتیازی که در هر رشته موفق به اخذ دعوتنامه شده است را در ذیل خدمت شما اعلام میکنیم

Engineering Technologist 85 pts
Developer Programmer 85 pts
Industrial Engineer 85 pts
Industrial Engineer 85 pts (Onshore)
Electrical Engineer 90 pts (Onshore)
Civil Engineer 85 pts
Civil Engineer 90 pts (Onshore)
Computer Network and Systems Engineer 90 pts
Surveyor 90 pts
Mechanical Engineer 85 pts
Biomedical Engineer 85 pts
Petroleum Engineer 90 pts
Structural Engineer 90 pts (Onshore)
Electronics Engineer 85 pts
Transport Engineer 90 pts
Chemical Engineer 90 pts
Construction Project Manager 70 pts (Onshore)
Construction Project Manager 65 pts
Electrical Engineering Technician 65 pts
Electronic Instrument Trades Worker 70 pts
Electronic Equipment Trades Worker 65 pts
Civil Engineering Draftsperson 65 pts
Civil Engineering Draftsperson 65 pts (Onshore)
Civil Engineering Technician 75 pts
Civil Engineering Technician 70 pts (Onshore)
Engineering Manager 65 pts
Engineering Manager 65 pts (Onshore)
Motor Mechanic 65 pts
Management Consultant 70 pts
Management Consultant 85 pts (Onshore)
Metal Machinist 65 pts
University Lecturer 80 pts
Shipwright 70 pts
Environmental Manager 70 pts
Airconditioning and Mechanical Service Plumber 65 pts
Welder 65 pts
Electrical Engineering Draftsperson 75 pts
Audiologist 65 pts

پادکست بی مرز

پادکست بی مرز دامون آرین

از رشته‌ها در استرالیا چه خبر ؟

✅. معرفی رشته های مورد نیاز استرالیا – قسمت چهاردهم
۲۳۴۲۱۲ : Food Technologist

سازمان اسسور VETASSESS:
👈 وظیفه کارشناسان صنایع غذایی آزمایش محصولات غذایی از نظر طعم، رنگ و محتوای غذایی میباشد و همچنین آزمایش برای شناسایی ترکیبات شیمیایی وخواص مواد طبیعی و مواد فرآوری شده از جمله وظایف کارشناسان صنایع غذایی هست و میتوان به مشاوره در زمینه نگهداری، فرآوری، بسته بندی ،تحویل و نگهداری محصولات غذایی ارشاره نمود
با توجه به اینکه این عنوان شغلی از گروه A سازمان وتاسس است نیاز به حداقل مدرک معادل ليسانس استرالیا در گرایش صنایع غذایی را دارد
مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود ده روز و با هزینه ۱۵۸۵ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۵ ماه با هزینه ۹۶۲ دلار استرالیا
✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۲۸۱ نفر هستند
صف انتظار ویزای ۱۹۰ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۳۶۰ نفر هستند
صف انتظار ویزای ۴۹۱ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۲۵۰ نفر هستند
✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :
ACT
در لیست این ایالت برای هردو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ امکان اقدام دارد که در۱۹۰ و ۴۹۱ باید شخص متقاضی پیشنهاد شغلی داشته باشد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

NSW
در حال حاضر برای هردو ساب کلاس ۱۹۰ و ساب کلاس ۴۹۱ امکان اقدام دارد و ایالت از دسامبر ۲۰۲۲ شرط امتیاز و سابقه کار قبلا ذکر شده را برداشته است
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۷۵ نفر در صف سابکلاس ۱۹۰ که امتیازشان بالای ۸۰ و ۱۲۰ نفر که امتیازشان بالای ۸۰ در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
QLD

در حال حاضر برای هردو ساب کلاس ۱۹۰ با امتیاز ۷۵ امتیاز به بالا و ساب کلاس ۴۹۱ امتیازحداقل ۶۵ امکان اقدام دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۷۲ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۴۵ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
SA
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۵۳ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم جاب آفر و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۱۱۹ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و۵۳ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ را دارد در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای ۱۹۰ و بدون نیاز به پیشنهاد کاری برای ۴۹۱ امکان اقدام وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۴۹ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۲ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .
تاریخ تهیه این مطلب ۰۳ ژانویه ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

✅. معرفی رشته های مورد نیاز استرالیا

 

233215: Transport Engineer

سازمان اسسور :  EA

نکته : این سازمان جهت ارزیابی نیازبه نوشتن CDR و داشتن نمره زبان آیلتس ایچ اسکیل 6 و داشتن مدرک تحصیلی مرتبط می باشد. (ارشد عمران گرایش حمل و نقل)

👈 طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر ساخت پروژه های عمرانی مانند سد ها، پل ها، خطوط لوله های انتقال گاز و آب و فاضلاب، جاده ها، فرودگاه … بر نامه ریزی و تو سعه سیستم های حمل و نقل؛ و برآورد و نظارت بر هزینه های ساخت پروژه ها از وظایف متقاضیان این رشته میباشد .

 

مدت زمان ارزیابی حدود ۳ماه بصورت نرمال با هزینه 825 دلار استرالیا و کمتر از 20 روز با هزینه 1140 دلار استرالیا  بصورت فست ترک می باشد

 

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲

صف انتظار ویزای ۱۸۹ : ۶۷ نفر که  این تعداد بین ۶۵ تا ۹۵ امتیاز هستند.

صف انتظار ویزای ۱۹۰ : ۱۳۷ نفر

صف انتظار ویزای ۴۹۱ : ۱۱۵ نفر

 

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :

ACT

در لیست این ایالت اقدام برای هر دو سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ امکان پذیر می باشد

برای ۱۹۰ نیاز به نمره زبان proficient و بالاتر و داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای معتبر داخل ایالت می باشد.

صف ۱۹۰ و ۴۹۱  زیر ۲۰ نفر می باشد.

NSW

در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با امتیاز ۹۵خالص جهت ۱۹۰ و ۹۰ خالص برای ۴۹۱ و حداقل سه سال سابقه کار

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۳۳ در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۷ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

QLD

در حال حاضر برای هردو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ امکان اقدام دارد و حداقل سابقه کار بعد از فارغ التحصیلی ۵ سال می باشد.

برای اقدام ۱۹۰ حداقل امتیاز خالص ۷۵ امتیاز و برای ۴۹۱ حداقل امتیاز خالص ۵۰ امتیاز می باشد.

صف این رشته برای این عنوان شغلی زیر ۲۰نفر برای هر دو سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱می باشد.

SA

امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۳ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند.

TAS

امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم جاب آفر و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

VIC

امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۴ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۱ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

WA

امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ را دارد در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای ۱۹۰ و بدون نیاز به پیشنهاد کاری برای ۴۹۱ امکان اقدام وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از۲۰  نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .

تاریخ تهیه این مطلب 04 دسامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

✅. معرفی رشته های مورد نیاز استرالیا – قسمت یازدهم

132511: Research and Development Manager

 

سازمان اسسور  VETASSESS:

👈 مدیران تحقیق و توسعه مسئول رهبری پروژه های تحقیقاتی بزرگ و هماهنگی فعالیت های سایر پژوهشگران را برعهد دارند  . و همچنین تفسیر نتایج پروژه های تحقیقاتی از جمله وظایف این مدیران هست

با توجه به اینکه این عنوان شغلی  از گروه B سازمان وتاسس است نیاز به حداقل مدرک معادل ليسانس استرالیا را  دارد

مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود ده روز و با هزینه ۱۵۸۵ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۵ ماه با هزینه ۹۶۲ دلار استرالیا

نکته : این عنوان شغلی در لیست STSOL قرارداد ومتقاضیان این عنوان شغلی نمیتوانند برای ویزای 189 اقدام کنند

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲

صف انتظار ویزای ۱۸۹ : 0

صف انتظار ویزای ۱۹۰ : تعداد کل کسانی که در صف هستند 60 نفر هستند

صف انتظار ویزای ۴۹۱ : تعداد کل کسانی که در صف هستند 140 نفر هستند

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :

ACT

در لیست این ایالت برای هردو ساب کلاس 190 و 491 امکان اقدام دارد که در190 و 491 باید شخص متقاضی پیشنهاد شغلی داشته باشد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد  کمتر از 20 نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از 20  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

 

 

 

NSW

در حال حاضر برای هردو ساب کلاس 190 با امتیاز 65 امتیاز به بالا  و ساب کلاس  491  امتیازحداقل 75 امکان اقدام دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعدادکمتر از 20   نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از 20   نفر در صف  ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

QLD

در حال حاضر برای هردو ساب کلاس 190 با امتیاز 80 امتیاز به بالا  و ساب کلاس  491  امتیازحداقل 65 امکان اقدام دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از 20   نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از 20   نفر در صف  ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

SA

امکان اقدام برای ساب کلاس  ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از 20   نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

TAS

امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم جاب آفر و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از 20   نفر  در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

VIC

امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از 20   نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از 20   نفر  در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

WA

امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ را دارد در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای 190 و بدون نیاز به پیشنهاد کاری برای 491 امکان اقدام وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از 20   نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از 20   نفر در صف 491 برای این ایالت بوده اند .

تاریخ تهیه این مطلب 16 نوامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

✅. معرفی رشته های مورد نیاز استرالیا – قسمت یازدهم

133512 : Production Manager (Manufactiuring)

 

سازمان اسسور :  VETASSESS – GROUP B

نکته : کسانی که در داخل مدارک تحصیلی خود ریز نمرات مدیریت پروژه و مدیریت برنامه ریزی و عملیات را داشته باشند تا یک سال کسر از سابقه کاری و ما بقی افراد تا 3 سال کسر را خواهند داشت. این رشته ویزای 189 استرالیا رو ساپورت نمیکند و ویزایهای 190 و 491 را در دسترس دارد.

👈 مدیر تولید به طور معمول در برنامه ریزی،سازماندهی،هدایت،کنترل و هماهنگی فعالیت های تولیدی یک سازمان شامل منابع فیزیکی و انسانی فعالیت میکند.

با توجه به اینکه این رشته از گروه B سازمان وتاسس است نیاز به حداقل مدرک معادل ليسانس استرالیا دارد

مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود ده روز و با هزینه ۱۵۸۵ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۵ ماه با هزینه ۹۶۲ دلار استرالیا

 

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲

صف انتظار ویزای ۱۹۰ : تعداد کل کسانی که در صف هستند 179 نفر هستند

صف انتظار ویزای ۴۹۱ : تعداد کل کسانی که در صف هستند 326 نفر هستند

 

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :

ACT

در لیست این ایالت برای هردو ساب کلاس 190 و 491 امکان اقدام دارد که در 190 باید شخص متقاضی حداقل به مدت 12 ماه داخل خاک این ایالت باشد و سابقه کاری نیز داشته باشد اما برای 491 امکان اقدام برای متقاضیان خارج خاک نیز امکانپذیر میباشد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر 20 در صف ویزای ۱۹۰ و 39 نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

NSW

در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ میتوان اقدام نمود.با امتیاز 75 و حداقل سابقه 2 ساله برای 190  و برای 491 با امتیاز 85 و حداقل سابقه 2 ساله میتوان اقدام نمود

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد 63 در صف ویزای ۱۹۰ و 69 نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

NT

درلیست این ایالت برای دو ساب کلاس 190 و 491 میتوان با داشتن حداقل 3 سال سابقه کار و ارئه تمکن مالی و تعهد زندگی در این ایالت اقدام نمود.

در کنار شروط یاد شده نیاز به رعایت یکی از این سه شرط میباشد :

1-شغل شما در لیست مورد نیاز این ایالت وجود داشته باشد.

2-داشتن بستگان درجه یک در این ایالت.

3- داشتن پیشنهاد شغلی

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از 20 نفر در صف ویزای ۱۹۰ وکمتر از 20 نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

SA

امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد 80  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

VIC

امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد 27 نفر در صف ویزای ۱۹۰ و 35  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

WA

امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای 190 و بدون داشتند پیشنهاد یا قرارداد شغلی برای 491 وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از 20 نفر در صف ویزای ۱۹۰ و 42  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .

تاریخ تهیه این مطلب 8 دسامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

✅. معرفی رشته های مورد نیاز استرالیا – قسمت سوم

133111: Construction Project Manager

 

سازمان اسسور :  VETASSESS – GROUP A

نکته : برای ارزیابی این رشته نیاز به ارشد مدیریت پروژه و ساخت و یا کارشناسی عمران یا معماری که دروس تخصصی این رشته را پاس کرده اند میباشد .

👈 مدیر پروژه و ساخت به طور معمول در پروژه های عمران عهده دار وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و هماهنگی ساخت و ساز پروژه های مهندسی عمران و ساختمان، و منابع فیزیکی و انسانی درگیر در فرآیند ساخت و ساز هستند

با توجه به اینکه این رشته از گروه A سازمان وتاسس است نیاز به حداقل مدرک معادل ليسانس استرالیا و حداقل یک سال سابقه مرتبط دارد

مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود ده روز و با هزینه ۱۵۸۵ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۵ ماه با هزینه ۹۶۲ دلار استرالیا

 

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲

صف انتظار ویزای ۱۸۹ : تعداد کل کسانی که در صف هستند 209 نفر.

صف انتظار ویزای ۱۹۰ : تعداد کل کسانی که در صف هستند 614 نفر هستند

صف انتظار ویزای ۴۹۱ : تعداد کل کسانی که در صف هستند 855 نفر هستند

 

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :

ACT

در لیست این ایالت برای هردو ساب کلاس 190 و 491 امکان اقدام دارد که در 190 باید شخص متقاضی باید اسپانسر کاری داشته باشد تا بتوان اقدام نمود و  491 نیز به امتیاز لازم بر اساس ماتریس کانبرا برسند

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد 36 در صف ویزای ۱۹۰ و 95 نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

NSW

در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با امتیاز 80 و حداقل سابقه 2 ساله و برای 190 و امتیاز 90 و حداقل سابقه 3 ساله میتوان اقدام نمود

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد 150 در صف ویزای ۱۹۰ و 186 نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

QLD

امتیاز خالص 80 برای ۱۹۰ و 65 برای ۴۹۱ به همراه معادل آیلتس  ۷ و همچنین حداقل سه سال سابقه کار بعد از تحصیل

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد 98 در صف ویزای ۱۹۰ و 99  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

SA

امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد 101 نفر در صف ویزای ۱۹۰ و 157  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

TAS

امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد 67 نفر در صف ویزای ۱۹۰ و 165  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

VIC

امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد 174 نفر در صف ویزای ۱۹۰ و 112  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

 

WA

امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای 190 و بدون داشتند پیشنهاد یا قرارداد شغلی برای 491 وجود دارد

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد 47 نفر در صف ویزای ۱۹۰ و 80  نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .

تاریخ تهیه این مطلب 19 نوامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

سازمان اسسور : EA
نکته : این سازمان جهت ارزیابی نیازبه CDR دارد
👈افرادی که در این زمینه فعالیت دارند وظیفه دارند دانش و روش شناسی فیزیک، مهندسی، ریاضیات، محاسبات، شیمی فیزیک و علم مواد را برای مشکلات زیست شناسی و درمان و پیشگیری از بیماری های انسانی به کار بگیرند.
با توجه به اینکه این رشته از سازمان EA قابل ارزیابی است ، نیاز به مدرک تحصیلی کارشناسی معادل کارشناسی استرالیا در زمینه مهندسی پزشکی میباشد
مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود ۱۵ الی ۲۰ روز و با هزینه ۱۱۴۰ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۴ ماه با هزینه ۸۲۵ دلار استرالیا
✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : ۲۳۱ نفر که این تعداد بین ۶۵ تا ۹۵ امتیاز هستند.
صف انتظار ویزای ۱۹۰ : ۲۹۵ نفر که از این تعداد ۱۶۳ نفر کمتر از ۸۰ امتیاز و بقیه ۸۰ امتیاز به بالا هستند
صف انتظار ویزای ۴۹۱ : ۲۵۳ نفر که از این تعداد ۱۰۷ نفر کمتر از ۸۰ امتیاز و بقیه ۸۰ امتیاز به بالا هستند

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :
ACT
در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ امکان اقدام وجود دارد که برای متقاضیان ۱۹۰ نیاز به پیشنهاد شغلی وجود دارد ولی برای ۴۹۱ بدون نیاز به پیشنهاد شغلی و سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۷ در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
NSW
در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با امتیاز ۹۵ خالص جهت ۱۹۰ و ۹۰ خالص برای ۴۹۱ و حداقل یک سال سابقه کار
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۱۲۰ در صف ویزای ۱۹۰ و ۶۹ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
NT
در لیست این ایالت امکان اقدام برای متقاضیان خارج از خاک وجود ندارد
QLD
امکان اقدام برای هردو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با ۸۰ امتیاز برای ۱۹۰ و ۶۵ امتیاز برای ۴۹۱ و داشتن ۳ سال سابقه کاری مرتبط و زبان ۶۵pte وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۳۷ نفر در صف ۱۹۰ و تعداد ۲۵ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
SA
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۳۱ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم جاب آفر و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۷۴ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۷ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ را دارد در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای ۱۹۰ و بدون نیاز به پیشنهاد کاری برای ۴۹۱ امکان اقدام وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .
تاریخ تهیه این مطلب ۶ دسامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

سازمان اسسور : TRA
نکته : این سازمان جهت ارزیابی نیازبه part۶ دارد
👈افرادی که در این زمینه فعالیت دارند وظیفه تعمیر، نگهداری و آزمایش وسایل نقلیه موتوری و سایر موتورهای احتراق داخلی و اجزای مکانیکی مربوطه را دارند
با توجه به اینکه این رشته از سازمان TRA بخش MSA قابل ارزیابی میباشد ، اگر مدرک کاردانی مکانیک خودرو از هردانشگاهی داشته باشید از روش MSA (بدون مصاحبه) میتوان اقدام نمود .
مدت زمان ارزیابی به صورت MSA حدود ۳ ماه و با هزینه ۷۲۰ دلار استرالیا .

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : ۸۹۶ نفر که این تعداد بین ۶۵ تا ۹۵ امتیاز هستند.
صف انتظار ویزای ۱۹۰ : ۱۴۲۰ نفر که از این تعداد ۱۱۶۷ نفر کمتر از ۸۰ امتیاز و بقیه ۸۰ امتیاز به بالا هستند
صف انتظار ویزای ۴۹۱ : ۱,۷۱۴ نفر که از این تعداد ۱۱۵۲ نفر کمتر از ۸۰ امتیاز و بقیه ۸۰ امتیاز به بالا هستند

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :
ACT
در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ امکان اقدام وجود دارد که برای متقاضیان ۱۹۰ نیاز به پیشنهاد شغلی وجود دارد ولی برای ۴۹۱ بدون نیاز به پیشنهاد شغلی و سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۴۵ در صف ویزای ۱۹۰ و ۴۷ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
NSW
در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با امتیاز ۸۵ خالص جهت ۱۹۰ و ۹۵ خالص برای ۴۹۱ و حداقل یک سال سابقه کار
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۴۸۸ در صف ویزای ۱۹۰ و ۷۳۴ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
NT
در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با داشتن حداقل سه سال سابقه کاری و شواهدی مبنی بر توانایی مالی ارائه دهید و همچنین یکی از سه شرط زیر را دارا باشید
شغل شما در لیست مشاغل مورد نیاز خارک از خاک NT وجود داشته باشد
یا
بستگانی که حداقل ۱۲ ماه در این ایالت سکونت داشته باشند
و یا
پیشنهاد شغلی به مدت حداقل ۱۲ ماه را دارا باشید
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۲ در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
QLD
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز و داشتن ۵ سال سابقه کاری مرتبط وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۴۳ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
SA
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۱۷۴ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم جاب آفر و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۷۸ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۳۷۵ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۷۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ را دارد در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای ۱۹۰ و بدون نیاز به پیشنهاد کاری برای ۴۹۱ امکان اقدام وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۵۴۵ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۴۵۴ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .
تاریخ تهیه این مطلب ۴ دسامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

✅معرفی رشته های مورد نیاز استرالیا – قسمت هشتم
۲۳۴۲۱۱: Chemist

سازمان اسسور : VETASSESS – GROUP A
نکته : برای ارزیابی این رشته نیاز به لیسانس شیمی (غیر از گرایش مهندسی شیمی ) که دروس تخصصی این رشته را پاس کرده اند میباشد .
👈  افراد مشغول در این زمینه به طور معمول خواص شیمیایی و فیزیکی مواد را مطالعه می کند و فرآیندهای شیمیایی و تولید را توسعه و نظارت می کند.
با توجه به اینکه این رشته از گروه A سازمان وتاسس است نیاز به حداقل مدرک معادل ليسانس استرالیا دارد
مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود ده روز و با هزینه ۱۵۸۵ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۵ ماه با هزینه ۹۶۲ دلار استرالیا

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۱۶۸ نفر.
صف انتظار ویزای ۱۹۰ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۲۶۷ نفر هستند
صف انتظار ویزای ۴۹۱ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۳۰۴ نفر هستند

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :

NSW
در لیست این ایالت برای ساب کلاس های ۱۹۰ و ۴۹۱ میتوان اقدام نمود که با امتیاز ۹۵ و حداقل سابقه ۱ ساله برای ۱۹۰ و با امتیاز ۹۰ و حداقل سابقه ۳ ساله برای ۴۹۱ واجد شرایط هستند
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۸۵ نفر در صف ۱۹۰ و تعداد ۷۷ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

SA
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۵۶ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس داشتن پیشنهاد شغلی و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد .
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۷۷ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۵۴ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای ۱۹۰ و بدون داشتند پیشنهاد یا قرارداد شغلی برای ۴۹۱ وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۳۱ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۴۸ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .
تاریخ تهیه این مطلب ۰۱ دسامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

سازمان اسسور : TRA
نکته : این سازمان جهت ارزیابی نیازبه نگارش گزارش Part 6 دارد
👈 تکنسین الکترونیک یا تعمیرکار قطعات الکترونیکی که وظیفه نصب ,نگهداری، تنظیم و تعمیر تجهیزات الکترونیکی را دارد .
مانند ماشین‌های تجاری، تجهیزات صوتی و تصویری، ابزارهای الکترونیکی و سیستم‌های کنترل، نصب و نگهداری دوربین های مداربسته , سیتم های اطفاء حریق و upsو ارسال و دریافت پیام‌های رادیویی.
با توجه به اینکه این رشته از سازمان TRA به دو روش OSAP و MSA قابل ارزیابی میباشد ، اگر مدرک کاردانی الکترونیک از هردانشگاهی داشته باشید از روش MSA (بدون مصاحبه) میتوان اقدام نمود و در صورتی که مدرک تحصیلی نداشته باشید از روش OSAP (با مصاحبه تخصصی) قابلیت اقدام وجود دارد.
مدت زمان ارزیابی به صورت MSA حدود ۳ ماه و با هزینه ۷۲۰ دلار استرالیا و به صورت OSAP حدود ۵ ماه با هزینه ۳۲۸۰ دلار استرالیا

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : ۵۷ نفر
صف انتظار ویزای ۱۹۰ : ۲۰۰ نفر
صف انتظار ویزای ۴۹۱ : ۲۵۰ نفر

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :
NSW
در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با امتیاز ۸۰ خالص جهت ۱۹۰ و ۹۵ خالص برای ۴۹۱ و حداقل سه سال سابقه کار
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۸۱ در صف ویزای ۱۹۰ و ۷۶ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

SA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۴۷ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۶۵ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم جاب آفر و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۵۶ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۴۱ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ را دارد در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای ۱۹۰ و بدون نیاز به پیشنهاد کاری برای ۴۹۱ امکان اقدام وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۵ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۳۵ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .
تاریخ تهیه این مطلب ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

سازمان اسسور : VETASSESS – GROUP c
نکته : برای ارزیابی این رشته نیاز حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط در رشته های زیر مجموعه عمران می باشد.
👈 تکنسین مهندس عمران به طور معمول آزمایش‌های مصالح ساختمانی را انجام می‌دهد، طرح‌ها و جدول‌ها را آماده می‌کند و به برآورد هزینه‌ها برای حمایت از متخصصان مهندسی عمران و فن‌آوران مهندسی کمک می‌کند و در زمینه کارهای اجرایی ساختمان ومربوط به عمران فعالیت میکند .
با توجه به اینکه این رشته از گروه c سازمان وتاسس است نیاز به حداقل مدرک معادل کاردانی (در رشته های مرتبط و غیر مرتبط) استرالیا دارد
مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود ده روز و با هزینه ۱۵۸۵ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۵ ماه با هزینه ۹۶۲ دلار استرالیا

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۵۱ نفر.
صف انتظار ویزای ۱۹۰ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۱۸۷ نفر هستند
صف انتظار ویزای ۴۹۱ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۲۸۴ نفر هستند

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :
ACT
در لیست این ایالت برای هردو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ امکان اقدام دارد که در ۱۹۰ باید شخص متقاضی باید اسپانسر کاری داشته باشد تا بتوان اقدام نمود و ۴۹۱ نیز به امتیاز لازم بر اساس ماتریس کانبرا برسند
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

NSW
در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با امتیاز ۹۰ و حداقل سابقه 3 ساله و برای ۱۹۰ و امتیاز ۱۰۵ و حداقل سابقه ۳ ساله برای ۴۹۱ میتوان اقدام نمود
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۹۵ در صف ویزای ۱۹۰ و ۹۵ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

QLD
امتیاز خالص 80 برای ۱۹۰ و 65 برای ۴۹۱ به همراه معادل آیلتس ۷ و همچنین حداقل سه سال سابقه کار بعد از تحصیل
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۲ در صف ویزای ۱۹۰ و ۳۸ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
SA
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
امکان اقدام برای ساب کلاس ۱۹۰ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز

در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۸ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۶۲ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم رقابتیه و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۳۱ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۴۳ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای ۱۹۰ و بدون داشتند پیشنهاد یا قرارداد شغلی برای ۴۹۱ وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۴ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .
تاریخ تهیه این مطلب ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

سازمان اسسور : VETASSESS – GROUP A
نکته : این رشته توسط سازمان وتاسس ارزیابی میشود که نیاز به پورتفولیو دارد
👈 مهندسین متالوژیست عموما در پروژها وظیفه تحقیق، توسعه، کنترل و ارائه مشاوره در مورد فرآیندهای استخراج فلزات از سنگ معدن ، و فرآیندهای مورد استفاده برای ریخته گری، آلیاژسازی و عملیات حرارتی یا جوشکاری فلزات، را بر عهد دارند
با توجه به اینکه این رشته از گروه A سازمان وتاسس است نیاز به حداقل مدرک معادل ليسانس استرالیا در رشته متالوژی را دارد
مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود ده روز و با هزینه ۱۵۸۵ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۵ ماه با هزینه ۹۶۲ دلار استرالیا

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۳۴ نفر.
صف انتظار ویزای ۱۹۰ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۱۰۰ نفر هستند
صف انتظار ویزای ۴۹۱ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۱۴۰ نفر هستند

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :
ACT
در لیست این ایالت برای هردو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ امکان اقدام دارد که در ۱۹۰ باید شخص متقاضی پیشنهاد شغلی داشته باشد اما برای ۴۹۱ امکان اقدام برای متقاضیان خارج خاک بدون پیشنهاد شغلی امکانپذیر میباشد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
NSW
برای متقاضیان خارج از خاک استرالیا امکان اقدام ندارند .
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
QLD
در حال حاضر برای هردو ساب کلاس ۱۹۰ با امتیاز ۸۰ امتیاز به بالا و ساب کلاس ۴۹۱ امتیازحداقل ۶۵ امکان اقدام دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
SA
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم جاب آفر و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابتی و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و 41 نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ را دارد در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای ۱۹۰ و بدون نیاز به پیشنهاد کاری برای 491 امکان اقدام وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .
تاریخ تهیه این مطلب ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

سازمان اسسور: IML
نکته : این رشته توسط انجمن مهندسین استرالیا EA هم ارزیابی میشود که با توجه به نیاز به سی دی آر توصیه نمیشود
👈وظیفه مدیر مهندسی برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت، کنترل و هماهنگی عملیات فنی مهندسی سازمان می باشد.
اکثر مشاغل مدیرتی مرتبط با سازمان IML نیاز به دارا بودن سطح مهارتی متناسب با مدرک لیسانس و بالاتر می باشد. برای اسسمنت در برخی موارد تجربه مرتبط یا آموزش حین کار می تواند به پروسه اسسمنت کمک کند.

مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود کمتر از یک ماه و با هزینه ۸۵۰ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۳ ماه با هزینه ۶۵۰ دلار استرالیا

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : ۴۲ نفر

صف انتظار ویزای ۱۹۰ : ۱۳۵ نفر

صف انتظار ویزای ۴۹۱ : ۱۴۶ نفر

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :
NSW
در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با امتیاز ۷۵خالص جهت ۱۹۰ و ۸۵ خالص برای ۴۹۱ و حداقل سه سال سابقه کار
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۵۹ در صف ویزای ۱۹۰ و ۵۲ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

QLD
امتیاز خالص ۶۵ برای ۱۹۰ و ۵۰ برای ۴۹۱ به همراه معادل آیلتس ۷ و همچنین حداقل سه سال سابقه کار بعد از تحصیل
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۵ در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
SA
امکان اقدام برای ساب کلاس ۱۹۰ برای آفشور وجود ندارد و ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ امکان اقدام دارد – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۴۴ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۳۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .
تاریخ تهیه این مطلب ٢٢ نوامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

سازمان اسسور : VETASSESS – GROUP A
نکته : برای ارزیابی این رشته نیاز به لیسانس کشاورزی (غیر از گرایش های آبیاری زهکشی و مکانیک ماشین آلات کشاورزی) که دروس تخصصی این رشته را پاس کرده اند میباشد .
👈 مشاور کشاورزی به طور معمول به کشاورزان،مشاغل کشاورزی،صنایع روستایی و دولت در زمینه تولید،فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی مشاوره میدهد.
با توجه به اینکه این رشته از گروه A سازمان وتاسس است نیاز به حداقل مدرک معادل ليسانس استرالیا در رشته کاملا مرتبط با حوزه کشاورزی دارد
مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود ده روز و با هزینه ۱۵۸۵ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۵ ماه با هزینه ۹۶۲ دلار استرالیا

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۲۱۳ نفر.
صف انتظار ویزای ۱۹۰ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۳۴۲ نفر هستند
صف انتظار ویزای ۴۹۱ : تعداد کل کسانی که در صف هستند ۴۱۶ نفر هستند

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :

NSW
در لیست این ایالت برای ساب کلاس ۴۹۱ با امتیاز ۹۰ و حداقل سابقه ۲ ساله میتوان اقدام نمود
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۱۰۲ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

QLD
امتیاز خالص ۸۰ برای ۱۹۰ و ۶۵ برای ۴۹۱ به همراه معادل آیلتس ۷ و همچنین حداقل سه سال سابقه کار بعد از تحصیل
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۴۵ در صف ویزای ۱۹۰ و ۴۶ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
SA
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۱۵۷ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس داشتن پیشنهاد شغلی و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد .
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۹۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۹۷ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۶۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای ۱۹۰ و بدون داشتند پیشنهاد یا قرارداد شغلی برای ۴۹۱ وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۴۴ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۵۱ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .
تاریخ تهیه این مطلب ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است .

سازمان اسسور : TRA
نکته : این سازمان جهت ارزیابی نیازبه part۶ دارد
👈 تکنسین برق ابزار دقیق که وظیفه نصب ،اصلاح،نگه داری و تعمیر ابزارهای الکترونیکی و سیستم های کنترل و ابزار دقیقی را دارد .
مانند تنظیم،تعمیر و تعویض قطعات فرسوده و معیوب و سیم کشی نگهداری ماشین آلات،تجهیزات و ابزار
با توجه به اینکه این رشته از سازمان TRA بخش MSA قابل ارزیابی میباشد ، اگر مدرک کاردانی الکترونیک یا برق ابزار دقیق از هردانشگاهی داشته باشید از روش MSA (بدون مصاحبه) میتوان اقدام نمود .
مدت زمان ارزیابی به صورت MSA حدود ۳ ماه و با هزینه ۷۲۰ دلار استرالیا .

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : ۲۰ نفر که این تعداد بین ۶۵ تا ۸۰ امتیاز هستند.
صف انتظار ویزای ۱۹۰ : ۱۶۱ نفر که از این تعداد ۶۱ نفر کمتر از ۸۰ امتیاز و بقیه ۸۰ امتیاز به بالا هستند
صف انتظار ویزای ۴۹۱ : ۲۰۲ نفر که از این تعداد ۶۲ نفر کمتر از ۸۰ امتیاز و بقیه ۸۰ امتیاز به بالا هستند

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :
NSW
در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با امتیاز ۸۰ خالص جهت ۱۹۰ و ۹۵ خالص برای ۴۹۱ و حداقل سه سال سابقه کار
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۳۴ در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۶ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

QLD
در حال حاضر برای هردو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ امکان اقدام ندارد
SA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۳ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۹ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم جاب آفر و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۴ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۲۴ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ را دارد در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت برای ۱۹۰ و بدون نیاز به پیشنهاد کاری برای ۴۹۱ امکان اقدام وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد کمتر از۲۰ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و کمتر از ۲۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند.
تاریخ تهیه این مطلب ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است


 

سازمان اسسور : VETASSESS – GROUP C
نکته : این رشته توسط انجمن مهندسین استرالیا هم ارزیابی میشود که با توجه به نیاز به سی دی آر توصیه نمیشود
👈نقشه کش عمران یا دستیار مهندس طراح که وظیفه تهیه نقشه ها و طرح ها را در پروژه های عمرانی بر عهده دارد . محل کار افراد شاغل در این رشته مشخصا باید در حوزه عمرانی و طراحی فعالیت داشته باشد .
با توجه به اینکه این رشته از گروه c سازمان وتاسس است نیاز به معادل ليسانس استرالیا ندارد و با مدرک معادل فوق دیپلم در هر رشته ای امکان ارزیابی مثبت این رشته هست .
مدت زمان ارزیابی به صورت فست ترک حدود ده روز و با هزینه ۱۵۸۵ دلار استرالیا و به صورت عادي حدود ۵ ماه با هزینه ۹۶۲ دلار استرالیا

✅تعداد افراد در صف انتظار بر اساس داده های تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۲
صف انتظار ویزای ۱۸۹ : ۳۴۶ نفر که از این تعداد ۱۷۵ نفر کمتر از ۸۰ امتیاز و بقیه ۸۰ امتیاز به بالا هستند .
صف انتظار ویزای ۱۹۰ : ۱۰۰۳ نفر که از این تعداد ۴۵۶ نفر کمتر از ۸۰ امتیاز و بقیه ۸۰ امتیاز به بالا هستند
صف انتظار ویزای ۴۹۱ : ۱۲۲۰ نفر که از این تعداد ۳۴۳ نفر کمتر از ۸۰ امتیاز و بقیه ۸۰ امتیاز به بالا هستند

✅شرایط ایالتی برای متقاضیان خارج از استرالیا :
NSW
در لیست این ایالت برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با امتیاز ۸۵ خالص جهت ۱۹۰ و ۹۰ خالص برای ۴۹۱ و حداقل سه سال سابقه کار
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۳۹۰ در صف ویزای ۱۹۰ و ۴۱۴ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

QLD
امتیاز خالص ۷۵ برای ۱۹۰ و ۵۰ برای ۴۹۱ به همراه معادل آیلتس ۷ و همچنین حداقل سه سال سابقه کار بعد از تحصیل
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۱۶۲ در صف ویزای ۱۹۰ و ۱۵۰ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
SA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ با حداقل امتیاز ۶۵ – سیستم رقابتی با اولویت میزان سابقه کار ، نمره زبان و امتیاز
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۱۸۴ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۳۰۴ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند
TAS
امکان اقدام برای ساب کلاس ۴۹۱ این ایالت بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۶ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۹۸ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

VIC
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ بر اساس سیستم رقابته و بعد از دریافت تاییدیه اولیه ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۱۸ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۱۸۲ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند

WA
امکان اقدام برای هر دو ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن پیشنهاد کاری شش ماهه از کارفرمایی درون این ایالت وجود دارد
در تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۲۲ تعداد ۲۱۸ نفر در صف ویزای ۱۹۰ و ۱۸۲ نفر در صف ۴۹۱ برای این ایالت بوده اند .
تاریخ تهیه این مطلب ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ میباشد و اطلاعات بر اساس شرایط این زمان ارائه شده است.

 

 

لیست دانشگاه‌های سکشن 1 ایران

لیست دانشگاه‌های سکشن 2 ایران

3 دیدگاه دربارهٔ «صفحه اعلانات مخصوص مشتریان سلکت ویزا»

  1. وحید دبیری

    این محتوا به صورت روزانه آپدیت می‌شود
    تک تک کامنت های شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد.

    1. وحید دبیری

      بله حتما رشته‌های کاردرمانی و شنوایی سنجی در اولویت هستن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

رزرو مشاوره آنلاین