آیا شانس دریافت اسپانسر ایالتی را جهت اخذ ویزای تخصصی استرالیا خواهم داشت ؟
خانه / مهاجرت به استرالیا / آیا شانس دریافت اسپانسر ایالتی را جهت اخذ ویزای تخصصی استرالیا خواهم داشت؟

آیا شانس دریافت اسپانسر ایالتی را جهت اخذ ویزای تخصصی استرالیا خواهم داشت؟

با توجه به شرایط ویژه ای که در مورد امتیازات مورد نیاز ویزای ۱۸۹ استرالیا به وجود آمده که به تفصیل در مورد آن صحبت کرده ایم ، بر آن شدیم که در مجموعه مقالاتی شرایط رشته های مختلف را بر اساس تجربه چندین ساله سلکت ویزا در زمینه اسپانسری ایالتی را در جهت اقدام برای ویزاهای ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنیم. با توجه به حجم بالای مطالب،‌ این نوشتار به مرور و در چند پست خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد.

 

سعی می کنیم این اطلاعات که حاصل سال ها تجربه ما بوده است و تا به حال تنها در جهت به نتیجه رساندن پرونده های کلاینت های سلکت ویزا استفاده می شده است اما با توجه به هدف گذاری انجام شده در جهت بالا بردن سهم ایرانیان در رنکینگ مهاجرت تخصصی استرالیا، ‌بر آن شدیم که با کلیه فارسی زبانان عزیز به اشتراک بگذاریم تا مورد استفاده بقیه دفاتر مهاجرتی که به دلیل تجربه پایین از این اطلاعات محروم بوده اند و یا متقاضیانی که شخصا اقدام به طی پروسه می نمایند قرار گیرد باشد که در کنار تمامی فعالیت های عام المنفعه ای که سلکت ویزا در تمامی این سال ها در جهت اشتراک آزاد اطلاعات پایه گذار آن بود ( و دیگران پیرو )، حرکت مثبتی باشد در جهت نیل به هدف گذاری انجام شده توسط مدیریت سلکت ویزا.

جهت دریافت مشاوره رایگان ویزاهای تخصصی هیمن حالا ثبت نام کن

 

نکته بسیار مهم : مطالب ارائه شده ،‌ تنها بر اساس تجربیات سال های گذشته از مشاغل مورد نیاز هر ایالت می باشد. مطمئنا حتی خود ایالت ها نیز در زمانی که این مطلب آماده می شود ( فروردین ۹۹) ، ‌تصمیم نهایی در مورد لیست های مشاغل سال آینده خود را نگرفته اند. لذا لطفا توجه داشته باشید که این مجموعه مطالب تنها در جهت اطلاع رسانی به افرادیست که به اهمیت آماده کردن مدارک و شرایط خود برای استفاده از بازه طلایی شروع اسپانسری های ایالتی پی برده و در آن جهت حرکت می کنند. خواننده منصف حتما متوجه این امر خواهد بود که سلکت ویزا هیچگونه مسئولیتی در زمینه احتمال تغییر در لیست های ایالت ها نسبت به سال های گذشته ندارد. (تغییرات می تواند برای بعضی رشته ها مثبت و برای تعدادی از رشته ها منفی باشد)

 

مهندسی مکانیک – Mechanical Engineer

نام ایالتتوضیحات
NSWاین ایالت از سال پیش شرط داشتن سابقه کار مرتبط  در داخل ایالت را برای این رشته تعیین کرده است و متقاضیان خارج از استرالیا شانسی برای ۱۹۰ این رشته ندارند . این رشته در لیست ۴۹۱ این ایالت هم قرار ندارد .
VICشانس دریافت دعوتنامه اولیه ۱۹۰ امتیاز حداقل پیشنهادی ۸۵ خالص ( ۹۰ در اولویت)
QLDشانس دریافت ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن عضویت نظام مهندسی کویینزلند – امتیاز خالص پیشنهادی برای ۱۹۰ ، ۷۵ و برای ۴۹۱ ، ۶۵ امتیاز
ACTشانس دریافت ۴۹۱ کنبرا در صورتیکه در سیستم امتیاز بندی ماتریکس حداقل ۶۵ – احتمال بالای باز شدن ۱۹۰ از بعد از جولای با حداقل امتیاز ماتریکس ۷۵
TASشانس دریافت ۴۹۱ در صورت داشتن NER ،‌حداقل ۵  سال سابقه کار  و نمره زبان معادل پی تی ای ۶۵(هشدار : این ایالت پرونده ها را سختگیرانه بررسی می کند )
NTشانس دریافت ۴۹۱ در صورت داشتن نمره زبان معادل ۶۵ (هشدار : این ایالت پرونده ها را سختگیرانه بررسی می کند )
SAشانس دریافت ۴۹۱ – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵ امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

مهندسی صنایع – Industrial Engineer

 

نام ایالتتوضیحات
NSWاین ایالت از سال پیش شرط داشتن سابقه کار مرتبط  در داخل ایالت را برای این رشته تعیین کرده است و متقاضیان خارج از استرالیا شانسی برای ۱۹۰ این رشته ندارند . این رشته در لیست ۴۹۱ این ایالت هم قرار ندارد .
VICشرایط ندارد
QLDسال گذشته در لیست نبوده
ACTشانس دریافت ۴۹۱ کنبرا در صورتیکه در سیستم امتیاز بندی ماتریکس حداقل ۶۵ – احتمال بالای باز شدن ۱۹۰ از بعد از جولای با حداقل امتیاز ماتریکس ۷۵
TASشرایط ندارد
NTشرایط ندارد
SAشانس دریافت ۴۹۱ – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵ امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

مهندسی شیمی – Chemical Engineer

 

نام ایالتتوضیحات
NSWاین ایالت از سال پیش شرط داشتن سابقه کارمرتبط  در داخل ایالت را برای این رشته تعیین کرده است و متقاضیان خارج از استرالیا شانسی برای ۱۹۰ این رشته ندارند . این رشته در لیست ۴۹۱ این ایالت هم قرار ندارد .
VICشرایط ندارد
QLDسال گذشته در لیست نبوده
ACTدر لیست بسته ایالت – فقط تحت شرایط بسیار خاص امکان رسیدن به حداقل ۶۵ امتیاز در ماتریکس و ۴۹۱
TASشرایط ندارد
NTشرایط ندارد
SAاحتمال حضور در لیست ۴۹۱ هست – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵  امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

مهندسی الکترونیک – Electronics Engineer

 

نام ایالتتوضیحات
NSWاین ایالت از سال پیش شرط داشتن سابقه کارمرتبط  در داخل ایالت را برای این رشته تعیین کرده است و متقاضیان خارج از استرالیا شانسی برای ۱۹۰ این رشته ندارند . این رشته در لیست ۴۹۱ این ایالت هم قرار ندارد .
VICشرایط ندارد
QLDسال گذشته در لیست نبوده
ACTشانس دریافت ۴۹۱ کنبرا در صورتیکه در سیستم امتیاز بندی ماتریکس حداقل ۶۵ – احتمال بالای باز شدن ۱۹۰ از بعد از جولای با حداقل امتیاز ماتریکس ۷۵
TASشرایط ندارد
NTشرایط ندارد
SAاحتمال حضور در لیست ۴۹۱ هست – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵  امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

مهندسی برق – Electrical Engineer

 

نام ایالتتوضیحات
NSWاین ایالت از سال پیش شرط داشتن سابقه کارمرتبط  در داخل ایالت را برای این رشته تعیین کرده است و متقاضیان خارج از استرالیا شانسی برای ۱۹۰ این رشته ندارند . این رشته در لیست ۴۹۱ این ایالت هم قرار ندارد .
VICشانس دریافت دعوتنامه اولیه ۱۹۰ امتیاز حداقل پیشنهادی ۸۵ خالص (۹۰ در اولویت)
QLDشانس دریافت ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن عضویت نظام مهندسی کویینزلند – امتیاز خالص پیشنهادی برای ۱۹۰ ، ۷۵ و برای ۴۹۱ ، ۶۵ امتیاز
ACTشانس دریافت ۴۹۱ کنبرا در صورتیکه در سیستم امتیاز بندی ماتریکس حداقل ۶۵ – احتمال بالای باز شدن ۱۹۰ از بعد از جولای با حداقل امتیاز ماتریکس ۷۵
TASشانس دریافت ۴۹۱ در صورت داشتن NER ،‌حداقل ۵  سال سابقه کار  و نمره زبان معادل پی تی ای ۶۵(هشدار : این ایالت پرونده ها را سختگیرانه بررسی می کند)
NTشرایط ندارد
SAاحتمال حضور در لیست ۴۹۱ هست – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵  امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

مهندسی پزشکی – Biomedical Engineer

 

نام ایالتتوضیحات
NSWشانس ۱۹۰ و ۴۹۱ پیشنهاد ما برای ۱۹۰ حداقل ۸۵ امتیاز خالص و برای ۴۹۱ حداقل ۷۰ امتیاز خالص
VICشرایط ندارد
QLDشانس دریافت ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن عضویت نظام مهندسی کویینزلند – امتیاز خالص پیشنهادی برای ۱۹۰ ، ۷۵ و برای ۴۹۱ ، ۶۵ امتیاز
ACTشانس دریافت ۴۹۱ کنبرا در صورتیکه در سیستم امتیاز بندی ماتریکس حداقل ۶۵ – احتمال بالای باز شدن ۱۹۰ از بعد از جولای با حداقل امتیاز ماتریکس ۷۵
TASشانس دریافت ۴۹۱ در صورت داشتن NER ،‌حداقل ۵  سال سابقه کار  و نمره زبان معادل پی تی ای ۶۵(هشدار : این ایالت پرونده ها را سختگیرانه بررسی می کند)
NTشرایط ندارد
SAاحتمال حضور در لیست ۴۹۱ هست – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵  امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

مهندسی کشاورزی – Agricultural Engineer

 

نام ایالتتوضیحات
NSWشرایط ندارد
VICشرایط ندارد
QLDشانس دریافت ۱۹۰ و ۴۹۱  – امتیاز خالص پیشنهادی برای ۱۹۰ ، ۷۵ و برای ۴۹۱ ، ۶۵ امتیاز
ACTشانس دریافت ۴۹۱ کنبرا در صورتیکه در سیستم امتیاز بندی ماتریکس حداقل ۶۵ – احتمال بالای باز شدن ۱۹۰ از بعد از جولای با حداقل امتیاز ماتریکس ۷۵
TASشرایط ندارد
NTشرایط ندارد
SAاحتمال حضور در لیست ۴۹۱ هست – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵  امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

تکنولوژیست مهندسی – Engineering Technologist

 

نام ایالتتوضیحات
NSWشرایط ندارد
VICشانس دریافت دعوتنامه اولیه ۱۹۰ امتیاز حداقل پیشنهادی ۸۵ خالص ( ۹۰ در اولویت) – فقط عمران و مکانیک
QLDشانس دریافت ۱۹۰ و ۴۹۱  – امتیاز خالص پیشنهادی برای ۱۹۰ ، ۸۰ و برای ۴۹۱ ، ۷۰ امتیاز
ACTشانس دریافت ۴۹۱ کنبرا در صورتیکه در سیستم امتیاز بندی ماتریکس حداقل ۶۵ – احتمال بالای باز شدن ۱۹۰ از بعد از جولای با حداقل امتیاز ماتریکس ۷۵
TAS احتمال حضور در لیست ۴۹۱ هست – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵  امتیاز خالص
NTشرایط ندارد
SAاحتمال حضور در لیست ۴۹۱ هست – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵  امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

مهندسی نفت – Petroleum Engineer

 

نام ایالتتوضیحات
NSWشانس ۱۹۰ پیشنهاد سلکت ویزا ۸۵  – ۴۹۱  پیشنهاد سلکت ویزا ۷۰
VICشرایط ندارد
QLDشرایط ندارد
ACTدر لیست بسته ایالت – فقط تحت شرایط بسیار خاص امکان رسیدن به حداقل ۶۵ امتیاز در ماتریکس و ۴۹۱TAS
TASشرایط ندارد
NTشرایط ندارد
SAاحتمال حضور در لیست ۴۹۱ هست – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵  امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

مهندسی معدن – Mining Engineer

 

نام ایالتتوضیحات
NSWشانس ۱۹۰ پیشنهاد سلکت ویزا ۸۵  – ۴۹۱  پیشنهاد سلکت ویزا ۷۰
VICشرایط ندارد
QLDشرایط ندارد
ACTدر لیست بسته ایالت – فقط تحت شرایط بسیار خاص امکان رسیدن به حداقل ۶۵ امتیاز در ماتریکس و ۴۹۱TAS
TASشرایط ندارد
NTشانس ۴۹۱ به احتمال کم
SAاحتمال حضور در لیست ۴۹۱ هست – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵  امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

مهندسی عمران – Civil Engineer

 

نام ایالتتوضیحات
NSWاین ایالت از سال پیش شرط داشتن سابقه کارمرتبط در داخل ایالت را برای این رشته تعیین کرده است و متقاضیان خارج از استرالیا شانسی برای ۱۹۰ این رشته ندارند. شانس ۴۹۱ در صورت داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار
VICشانس دریافت دعوتنامه اولیه ۱۹۰ امتیاز حداقل پیشنهادی ۸۵ خالص (۹۰ در اولویت)
QLDشانس دریافت ۱۹۰ و ۴۹۱ در صورت داشتن عضویت نظام مهندسی کویینزلند – امتیاز خالص پیشنهادی برای ۱۹۰ ، ۷۵ و برای ۴۹۱ ، ۶۵ امتیاز
ACTشانس دریافت ۴۹۱ کنبرا در صورتیکه در سیستم امتیاز بندی ماتریکس حداقل ۶۵ – احتمال بالای باز شدن ۱۹۰ از بعد از جولای با حداقل امتیاز ماتریکس ۷۵
TASشانس دریافت ۴۹۱ در صورت داشتن NER ،‌حداقل ۵  سال سابقه کار و نمره زبان معادل پی تی ای ۶۵(هشدار : این ایالت پرونده ها را سختگیرانه بررسی می کند)
NTشانس دریافت ۴۹۱ در صورت داشتن نمره زبان معادل ۶۵ (هشدار : این ایالت پرونده ها را سختگیرانه بررسی می کند)
SAشانس دریافت ۴۹۱ – پیشنهاد سلکت ویزا : داشتن  ۷۵ امتیاز خالص
WAشرایط ندارد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ویزاهای کار استرالیا به لینک مربوطه مراجعه فرمایید. ویزای کار استرالیا

جهت دریافت مشاوره رایگان ویزاهای تخصصی هیمن حالا ثبت نام کن

مطالب مرتبط

1402/03/08

حداقل حقوق در استرالیا؛ عوامل تاثیر گذار بر آن

بسیاری از افراد قصد دارند برای رسیدن به زندگی بهتر از طریق مسیرهای مختلف به کشورهای خارجی مهاجرت کنند. یکی از مقاصدی که وضعیت بسیار مناسبی از تمامی...

ادامه مطلب

1402/02/08

مهاجرت کابینت ساز به استرالیا

مهاجرت کابینت ساز به استرالیا از آن دسته از تخصص‌هایی به حساب می‌آید که بسیار راحت‌تر از رشته مهندسی مانند مکانیک، معماری و امثال آنها است. شاید از...

ادامه مطلب

1402/02/08

بیمه عمر در استرالیا

زمانی که قصد ادامه زندگی در کشوری جدید را دارید، بدون شک می‌دانید که میان برخی از مفاهیم و امور کلی در ایران و مقصد مدنظرتان تفاوت‌هایی وجود...

ادامه مطلب

بدون نظر

نظر دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

رزرو مشاوره آنلاین